Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası öz ətrafında gənc alimləri və tədqiqatçıları birləşdirir. Şuranın əsas məqsədi gənclərin elmi potensialının artırılması, onların tibb elminin müxtəlif sahələrində araşdırmalarını, ixtiralarını, kəşflərini, təşəbbüslərini və səmərələşdirici təkliflərini stimullaşdırmaq, layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi, elmi kəşflərin və ixtiraların tətbiq olunması ilə əlaqədar dövlət orqanlarına, kommersiya qurumlarına müraciət etmək,respublikada və respublikadan kənarda fəaliyyət göstərən fondların və donor təşkilatların axtarışına yardım etməkdir. Şura təsdiqlənmiş iş planı əsasında fəaliyyət göstərir.


Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası üzvlərinin


SİYAHISIS.A.A. Vəzifəsi Əsas iş yeri
1 Əfəndiyev Akif Zahid oğlu Sədr Otorinolarinqologiya kafedrasının dosenti
2 Eyvazov Təyyar Həşim oğlu Sədr müavini Rezidentura şöbəsinin müdiri
3 Cəfərova Flora Əkbər qızı Katib Gigiyena kafedrasının laborantı
4 Həşimli Ramil Mürşüd oğlu Üzv Otorinolarinqologiya kafedrasının assistenti
5 Əliyev Səid Zöhrab oğlu Üzv Stomatologiya kafedrasının assistenti
6 Həsənzadə Lamiyə Yunus qızı Üzv Oftalmologiya kafedrasının baş laborantı
7 Əkbərli Müşviq Cəbrayıl oğlu Üzv I Cərrahiyyə kafedrasının rezidenti
8 Fərziyev Elçin Zəkəriyyə oğlu Üzv Stomatologiya kafedrasının rezidenti
9 Həsənova Nuranə Bağban qızı Üzv Pediatriya kafedrasının rezidentiGənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri


T.e.ü.f.d., dosent Əfəndiyev Akif Zahid oğlu 1984-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir. 1988-1991-ci illər ərzində Leninqrad Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu LOR kafedrasında əyani aspiranturada oxumuş və 1991-ci ildə "Состояние внутреннего нервно-мышечного аппарата гортани при миастении" adlı dissertasiya işini müdafiə edərək tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsı almişdir. 1991–cı ildən bu günə kimi ADHTİ-nin otorinolarinqologiya kafedrasında əvvəl assistent, sonra isə dosent (2000-ci ildən) kimi çalışır. İnstitutun Cərrahiyyə fakültəsi Elmi Şurasının üzvü, AR Səhiyyə Nazirliyi Sertifikasiya Komissiyası otorinolarinqologiya bölməsinin sədr müavinidir. 74 elmi işin, 3 səmərələşdirici təklifin müəllifidir.BİLDİRİŞ


2013-cü ilin noyabr ayının 27-də Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun gənc alimlərinin elmi-praktiki konfransı keçirilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə institutun rektoru t.e.d. N.A.Qasımov açdı və elmlə məşğul olan gənclərin qarşısında duran vəzifələrdən danışdı.Rektor çıxışında qeyd etdi ki, axır illərdə gənclər arasında elmə marağın artması təqdirəlayiq hadisədir və institut rəhbərliyi,gənc alimlər şurası,rezidentura şöbəsi bu marağı inkişaf etdirmək üçün bir sıra tədbirlər planlaşdirmışlar. İstər kafedralarda çalışan gənc əməkdaşlar, istərsə də rezidentlər dıqqətdən kənarda qalmamışlar və onların aktual problemlərə həsr olunmuş elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsinə xüsusi nəzarət olunur. Bu gün keçirilən konfransın proqramı da deyilənləri sübut edir.Beləki, təbabətin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş məruzələrlə həm rezidentlər,həm də kafedraların gənc əməkdaşları çıxış edəcəklər.

Konfransda aşağidakı məruzələr dinlənildi:

1. L.Həsənzadə (oftalmologiya kafedrası). Paralitik çəpgözlük zamanı "Hümmelsheim" plastik cərrahiyyə üsulunda bizim təcrübəmiz.
2. L.Sultanova (pediatriya kafedrası). Henox-Şenleyn purpura nefritinin inkişafında immunoqlobulinlərin rolu.
3. M.Quliyev (otorinolarinqologiya kafedrası). Adenoidektomiya əməliyyatında endoskopik və klassik üsulların qarşılaşdırılması.
4. R.İsmayılova (urologiya kafedrası). Uşaqlarda obstruktiv meqaureter xəstəliyinin müalicəsində bizim təcrübə.
5. M.Əkbərli (I cərrahiyyə kafedrası). Barrett qida borusu.
6. E.Fərziyev, A.Məmmədova (stomatologiya kafedrası). Herpetik infeksiyaların stomatoloji aspektləri.
7. M.Vəliyeva (kardiologiya kafedrası). Kəskin ağ ciyər tromboemboliyasına müasir yanaşma.
8. C.Aşurov (urologiya kafedrası). Современный подход к ведению пациентов с мужским бесплодием.

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX