Meymun çiçəyi
t.e.d., professor. Təyyar H. Eyvazov


Uşağın erkən inkişafı
t.e.ü.f.d., dos. Mətanət S. Qaraxanova


Məktəblilərin fiziki tərbiyəsi
t.ü.f.d., baş müəllim Natiqə C. İsmayılova


Abdominal travmalar
t.e.ü.f.d., dos. İlahə K. Əkbərova


Здоровое питание (только научные данные)
д.м.н., проф. Расим В. Гаджиев


Şəkərli diabet
t.e.d., prof. Valeh A. Mirzəzadə


Prediabet
t.ü.f.d., dos. Sədaqət S. Sultanova


Xroniki ürək çatışmazlığı
t.ü.f.d., dos. Samir X. Mehdiyev


Ürək çatışmazlığı
t.ü.f.d., dos. Natəvan R. İsmayılova


Qastroezofageal reflyuks xəstəliyi
t.e.d., prof. Natavan A. Fərəcova


QERX və QERX-nin qida borusundan kənar təzahürləri ilə ...
t.e.ü.f.d., dos. Gülüstan H. Babayeva


Qırtlaq ifliclərinin müalicəsi (II HİSSƏ)
t.e.ü.f.d., dos. Ramil M. Həşimli


Qırtlaq ifliclərinin müalicəsi (I HİSSƏ)
t.e.ü.f.d., dos. Ramil M. Həşimli


Kiçik yaşlı uşaqların qidalanmasının Qlobal Strategiyası
t.e.n., dos. Nigar A. Hacıyeva


Strabismus / Çəpgözlük (III HİSSƏ)
t.e.d., prof. Rasim V. Hacıyev


Strabismus / Çəpgözlük (II HİSSƏ)
t.e.d., prof. Rasim V. Hacıyev


Strabismus / Çəpgözlük (I HİSSƏ)
t.e.d., prof. Rasim V. Hacıyev


Bədxassəli şişlərin dərman müalicəsininin müasir prinsipləri
t.ü.e.d., Elçin B. Mansurov


Operativ doğuş. Qeysəriyyə kəsiyi
t.e.d., dos. Pərvanə M. Əliyeva


Vərəm xəstəliyinin erkən aşkarlanması
t.e.d., prof. Yavər Ş. Şıxəliyev


Podaqrik nefropatiya
t.e.d., prof. Fuad Z. Sərdarlı


Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtıqları
t.e.ü.f.d., dos. Aydın K. Kazımov


Parkinson xəstəliyi
t.e.d., dos. Rövşən L. Həsənov


Hemostaz sistemi
t.e.ü.f.d., dos. Elmira Ə. Qədimova


Uşaqlarda bronxial astmanın müalicəsi
t.e.d., prof. Aslan İ. Həsənov


AT hədəf səviyyələri: Daha az daha yaxşıdır?
t.e.d., prof. İsax İ. Mustafayev


Həkimlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə dair...
t.ü.f.d. Rahim R. Əliyev
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX