Ə.ƏLİYEV ADINA ADHTİ-DA COVID-19 İNFEKSİYASI İLƏ MÜBARİZƏ MÖVZUSUNDA ONLAYN TƏLİMLƏR KEÇİRİLİR


YENİ KORONAVİRUS İNFEKSİYASI (COVID-19) İLƏ MÜBARİZƏ SAHƏSİNDƏ PROFİLAKTİK, ƏKSEPİDEMİK VƏ GİGİYENİK TƏDBİRLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ


COVİD-19 PANDEMİYASI ZAMANI KƏSKİN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ


HAMİLƏLİK VƏ ZAHILIQ DÖVRÜNDƏ SARS-COV-2 VİRUSUNA YOLUXMA HALLARININ XÜSUSİYYƏTİ, DÖLƏ TƏSİRİ VƏ İNFEKSİYADAN QORUNMANIN TƏHLÜKƏSİZLİK QAYDALARI


INTERACTIONS WITH EXPERIMENTAL COVID-19 THERAPIES


COVİD – 19 MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ (YENİLƏNİB)


COVİD – 19 DİAQNOSTİKASI (YENİLƏNİB)


OFTALMOLOGİYADA YENİ KORONOVİRUS İNFEKSİYASI ... (YENİLƏNİB)


YENİ KORONAVİRUS (COVID-19) İNFEKSİYASI ZAMANI OTORİNOLARİNQOLOJİ YARDIMIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ


YENİ KORONAVİRUS (SARS-COV-2) İNFEKSİYASI ZAMANI İNTENSİV TERAPİYA


OFTALMOLOGİYADA YENİ KORONOVİRUS İNFEKSİYASI COVID-19 PANDEMİYASI ŞƏRAİTİNDƏ TƏCİLİ YARDIMIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ BİOTƏHLÜKƏSİZLİYİ


STOMATOLOGİYADA VƏ ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHİYYƏSİNDƏ YENİ KORONOVİRUS İNFEKSİYASI “COVID-19” PANDEMİYASI ŞƏRAİTİNDƏ TƏCİLİ YARDIMIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ BİOTƏHLÜKƏSİZLİK


COVİD – 19 MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ (YENİLƏNİB)


YENİ KORONAVİRUS (COVID-19) İNFEKSİYASI ZAMANI İNTENSİV TERAPİYA RƏHBƏRLİYİ HAZIRLANMIŞDIR


ƏSNƏKDƏN YAXMANIN GÖTÜRÜLMƏ TEXNİKASI


COVID – 19 DİAQNOSTİKASI


KORONAVİRUS İNFEKSİYASINA QARŞI ƏKS-EPİDEMİK TƏDBİRLƏR


COVID – 19 MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX