Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Cərrahiyyə klinikası 20.03.1988-ci ildə Müalicə-məsləhət Diaqnostik Cərrahi Mərkəz kimi istifadəyə verilmişdir. Mərkəzin rəhbəri prof., t.e.d. Azad Ağa oğlu İsmayılov olmuşdur. 31.01.1992-ci ildə klinikanın rəhbəri Baş həkim adı ilə əvəz olunmuşdur.
    26.08.1997-ci ildə mərkəzin adı dəyişdirilimiş və Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Cərrahiyyə Klinikası adlandırılmışdır.
    1990-1998-ci illərdə klinikada baş həkim kimi N.Məmmədov çalışmışdır. 1998-ci ildən isə bu günə kimi klinikaya t.e.d., prof. Ş.H. Əliyev rəhbərlik edir.
    23.11.2000-ci ildə akad.M.C.Cavadzadənin təşəbbüsü ilə institutun cərrahiyyə klinikasının bazasında (proktologiya şöbəsində) “Ümumi proktologiya “ kursu təşkil edilmiş və kursa rəhbərlik t.e.n. Ş.H.Əliyevə həvalə olunmuşdur.
2001-ci ildən 2009-cu ilə kimi klinikada “Proktologiya” kafedrası, 2009-cu ildən isə “Ümumi Cərrahiyyə-II” kafedrası yerləşir və kafedraya t.e.d.,professor Ş.H.Əliyev rəhbərlik edir.
    Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Cərrahiyyə Klinikasında 2 ümumi cərrahiyyə, proktologiya, anesteziologiya-reanimasiya şöbələri və 2009-cu ildən institutun rektoru t.e.d., professor S.H.Kərimovun təşəbbüsü ilə yaradılmış konsultativ poliklinika fəaliyyət göstərir. Konsultativ poliklinkada cərrahi, ginekoloji, şüa diaqnostikası kabinetləri və laboratoriya mövcuddur.
    Cərrahiyyə klinikası Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin elmi-nəzəri-praktik və klinik bazalarından biri olaraq əhaliyə yüksək səviyyəli cərrahi tibbi yardımın göstərilməsi sahəsində fəal iştirak edir. Klinika eyni zamanda “Ümumi cərrahiyyə-II” kafedrasının bazasıdır. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən klinikada tədris-müalicə-konsultativ iş aparılır. Müdavimlərin təhsili üçün klinikada lazımi şərait yaradılmışdır.
   2013-cü il yanvar ayından institutun cərrahiyyə klinikası əsaslı təmirə bağlanmışdır, 27 dekabr 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri O.Şirəliyev tərəfindən təmirdən sonra klinikanın açılışı olmuşdur. 16 yanvar 2014-ci il tarixli 6 saylı “Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə klinikasının yaradılması barədə” əmrlə yanıqlar, travmalar və digər xəsarətlər nəticəsində meydana çıxan müxtəlif qüsürların cərrahi yolla müalicəsinin təşkili məqsədilə Ə.Əliyev ad. AzDHTİ-nin Cərrahiyyə klinilasının adı dəyişdirilərək Ə.Əliyev ad. AzDHTİ-nın Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikası adlandırıldı.
    13 iyun 2014 il Səhiyyə Nazirinin 55 saylı “Yanıqlı xəstələrə göstərilən tibbi yardımın təkmilləşdirilməsi barədə” əmri ilə müxtəlif hadisələrlə bağlı xəstələrdə olan yanıqların kompleks müalicəsinin yaxşılaşdırılması, həmçinin bu cür xəsarətlər nəticəsində yaranmış qüsürların aradan qaldırılması məqsədi ilə Ə.Əliyev ad. AzDHTİ-nin Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə klinikasının tərkibinə yanıq şöbəsi daxil edilmişdir.


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX