Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
Etika Komitəsinin Əsasnaməsi.

    Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin “Etika komitəsi” (bundan sonra - EK) institutda insanların iştirakı ilə elmi tədqiqatların aparılmasında Ümumdünya Tibb Assosiasiyasının Helsinki deklarasiyasının (1964) etik prinsiplərə uyğunluğu təmin etmək üçün yaradılmış ictimai qurumdur.

Etika Komitəsənin məqsədi

    - tibbi tədqiqatlara cəlb edilmiş insanların hüquq və maraqlarının müdafiəsi;
    - tibbi tədqiqat aparan mütəxəssislərin hüquqlarının müdafiəsi;
    - klinik tədqiqatların beynəlxalq normalara uyğunluğunu etik qiymətləndirmək.

Etika Komitəsənin vəzifələri

    - elmi tədqiqat işlərinin planlaşdırma və icra etaplarında tədqiqata cəlb edilmiş insanların hüquqlarının mühafizəsini qiymətləndirmək;
    - tədqiqatın etik və humanizm prinsiplərinə uyğunluğunu qiymətləndirmək;
    - tədqiqatlara insanların cəlb edilməsinin məqsədyönlü olmasını qiymətləndirmək;
    - tbbi tədqiqatlarda ətraf mühitin çirklənməsinin minimuma endirilməsi.

Etika Komitəsində ekspertizanın predmeti

    - insanların cəlb olunduğu klinik tədqiqatların planları, protokolları və nəticələr.

Etika Komitəsinin fəaliyyəti

    - EK mütəmadi iclaslarında aşağıdakı sənədlərin ekspertizasını həyata keçirir:
    a) Tədqiqat zamanı qeydə alınan xoşagəlməz hadisələrin materialları;
    b) EK-nın yaratdığı komissiyaların yoxlamalarının materialları;
    c) Planlaşdırılan və yekunlaşmış elmi işlərin, elmi məqalələrin materialları.

Etika Komitəsinin məsuliyyəti

    EK qəbul etdiyi qərarların obyektivliyi üçün məsuliyyət daşıyır.

Etika Komitəsinə təqdim olunan sənədlər

    - Tədqiqatın plan və proqramı
    - Tədqiqata cəlb edilən (və ya edilmiş) insanların məlumatlı razılığı (planlaşdırma etapında maket, icra etapında tərtib olunmuş sənəd).

Etika Komitəsində sənədləşmə

    EK-nın iclasının protokolu;
    EK-nın iclasının qərarı;
    EK-nın qərarlarının qeydiyyat jurnalı.

Etika Komitəsinin tərkibi

    EK 5 nəfərdən (sədr - 1, katib - 1, üzvlər - 3) ibarətdir. EK-nın tərkiblərini ADHTİ-nin rektoru seçir və təsdiq edir, həmçinin üzvlərin fəaliyyətini rektor dayandırır.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
Etika Komitəsinin tərkibi:

    1. Dosent Meybəliyev M.T. - elmi işlər üzrə prorektor
    2. Dosent Bəxtiyarova L.B. - elmi katib
    3. Professor Ağayev F.B. - sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrasının müdiri
    4. Professor Hüseynov N.M.- otorinolorinqologiya kafedrasının müdiri
    5. T.ü.f.d.Marinçenko - əczaçılıq kafedrasının baş müəllimi.

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX