TİBBİ PROFİLAKTİKA FAKÜLTƏSİFtiziatriya kafedrası
VƏRƏMİN PROFİLAKTİKASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 3520 KB


Ftiziatriya kafedrası
VƏRƏM XƏSTƏLƏRİNİN
AŞKARLANMASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(29 səhifə) -2566 KB


Ftiziatriya kafedrası
AĞ CİYƏR VƏRƏMİNİN
KİMYƏVİ TERAPİYASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 3340 KB


Yoluxucu xəstəliklər kafedrası
C VİRUS HEPATİTİNİN
MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(35 səhifə) -7342 KB

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası
GÜRZƏ İLANI VƏ GÜRZƏKİMİLƏR
FƏSİLƏSİNİN DİGƏR İLANLARININ
ZƏHƏRİ İLƏ KƏSKİN İNYEKSİON
ZƏHƏRLƏNMƏLƏRİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(16 səhifə) - 713 KB


Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

BÖYÜKLƏR VƏ YENİYETMƏLƏRDƏ
İİV/QİÇS-İN MÜAYİNƏ VƏ
ANTİRETROVİRUS TERAPİYASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(88 səhifə) - 6071 KB
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX