Fayllara baxmaq üçün Adobe ReaderDjVu proqramlarını yükləməyiniz tövsiyə olunur.


Mamalıq və ginekologiya kafedrasıАКСЕНЕВА Л.В. ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(144 səhifə) - 6.68 MB


АЛЕШКИН В.А., ЛОЖКИНА А.Н. ИММУНОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ

(96 səhifə) - 1.35 MB


АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ГЕНИТОУРОЛОГИЧЕСКИХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

(16 səhifə) - 318 KBOtorinolorinqologiya kafedrasıENDOSCOPIC

(99 səhifə) - 2.68 MB


BASIC AND ADVANCED ENDOSCOPIC SINUS SURGERY TECHNIQUES

(25 səhifə) - 3.94 MB


В.Т.ПАЛЬЧУН. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ_1

(656 səhifə) - 19 MB


В.Т.ПАЛЬЧУН. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ_2

(919 səhifə) - 143 MBStomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasıОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ

(316 səhifə) - 4.81 MB


ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

(496 səhifə) - 17.9 MBHematologiya kafedrasıГЕМАТОЛОГИЯ: НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК

(854 səhifə) - 19 MBUrologiya kafedrası


АМБУЛАТОРНАЯ УРОЛОГИЯ

(101 səhifə) - 3.87 MB


ГИДРОНЕФРОЗ

(35 səhifə) - 3.87 MB


О.Л. ТИКТИНСКИЙ. ПИЕЛОНЕФРИТЫ

(239 səhifə) - 2.89 MB


ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ

(226 səhifə) - 4.48 MB


РАК ПОЧКИ

(50 səhifə) - 240 KB


РАССТРОЙСТВА МОЧЕИСПУСКАНИЯ

(208 səhifə) - 1.17 MB


МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

(360 səhifə) - 7.35 MB


ОПЕРАТИВНАЯ УРОЛОГИЯ

(480 səhifə) - 19.5 MB


Л.Е.БЕЛЫЙ. НЕОТЛОЖНАЯ УРОЛОГИЯ

(452 səhifə) - 29 MB


АНДРОЛОГИЯ

(421 səhifə) - 230 MB


М.И.КОГАН. СТРИКТУРЫ УРЕТРЫ У МУЖЧИН

(136 səhifə) - 29.5 MBAnesteziologiya və reanimatologiya kafedrası


Глава 1. ПРЕДМЕТ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

(17 səhifə) - 411 KB


Глава 2. ОПЕРАЦИОННАЯ: СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, МИКРОКЛИМАТ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

(13 səhifə) - 450 KB


Глава 3. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

(15 səhifə) - 398 KB


Глава 4. НАРКОЗНЫЙ АППАРАТ

(21 səhifə) - 521 KB


Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

(15 səhifə) - 398 KB


Глава 6. ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

(46 səhifə) - 836 KB


Глава 7. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АНЕСТЕТИКИ

(29 səhifə) - 543 KB


Глава 8. НЕИНГАЛЯЦИОННЫЕ АНЕСТЕТИКИ

(28 səhifə) - 552 KB


Глава 9. МИОРЕЛАКСАНТЫ

(23 səhifə) - 447 KB


Глава 10. ИНГИБИТОРЫ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ

(10 səhifə) - 358 KB


Глава 11. М-ХОЛИНОБЛОКАТОРЫ

(5 səhifə) - 247 KB


Глава 12. АДРЕНОМИМЕТИКИ И АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

(13 səhifə) - 354 KB


Глава 13. ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

(9 səhifə) - 331 KB


Глава 14. МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ

(14 səhifə) - 314 KB


Глава 15. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

(12 səhifə) - 331 KB


Глава 16. СПИННОМОЗГОВАЯ, ЭПИДУРАЛЬНАЯ И КАУДАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

(46 səhifə) - 888 KB


Глава 17. БЛОКАДА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

(39 səhifə) - 788 KB


Глава 18. ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ

(60 səhifə) - 749 KB


Глава 19. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И АНЕСТЕЗИЯ

(34 səhifə) - 676 KB


Глава 20. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

(53 səhifə) - 794 KB


Глава 21. АНЕСТЕЗИЯ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

(55 səhifə) - 707 KB


Глава 22. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ И АНЕСТЕЗИЯ

(42 səhifə) - 783 KB


Глава 23. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

(21 səhifə) - 391 KB


Глава 24. АНЕСТЕЗИЯ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

(34 səhifə) - 610 KB


Глава 25. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ И АНЕСТЕЗИЯ

(21 səhifə) - 421 KB


Глава 26. АНЕСТЕЗИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ

(22 səhifə) - 431 KB


Глава 27. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

(13 səhifə) - 335 KB


Глава 28. НАРУШЕНИЯ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА

(36 səhifə) - 577 KB


Глава 29. ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

(29 səhifə) - 489 KB


Глава 30. КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ

(28 səhifə) - 506 KB


Глава 31. ФИЗИОЛОГИЯ ПОЧКИ И АНЕСТЕЗИЯ

(23 səhifə) - 433 KB


Глава 32. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК

(19 səhifə) - 392 KB


Глава 33. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

(13 səhifə) - 364 KB


Глава 34. ФИЗИОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ И АНЕСТЕЗИЯ

(18 səhifə) - 573 KB


Глава 35. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

(15 səhifə) - 438 KB


Глава 36. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

(20 səhifə) - 425 KB


Глава 37. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

(15 səhifə) - 438 KB


Глава 38. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

(14 səhifə) - 365 KB


Глава 39. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

(13 səhifə) - 329 KB


Глава 40. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

(14 səhifə) - 355 KB


Глава 41. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ТРАВМЕ

(14 səhifə) - 413 KB


Глава 42. БЕРЕМЕННОСТЬ, ПЛОД И АНЕСТЕЗИЯ

(13 səhifə) - 329 KB


Глава 43. АНЕСТЕЗИЯ В АКУШЕРСТВЕ

(31 səhifə) - 579 KB


Глава 44. ДЕТСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

(26 səhifə) - 539 KB


Глава 45. АНЕСТЕЗИЯ У ПОЖИЛЫХ

(8 səhifə) - 318 KB


Глава 46. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ АМБУЛАТОРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

(9 səhifə) - 302 KB


Глава 47. ОСЛОЖНЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

(17 səhifə) - 515 KB


Глава 48. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

(35 səhifə) - 964 KB


Глава 49. РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

(17 səhifə) - 413 KB


Глава 50. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

(54 səhifə) - 729 KB


Часть I. ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

(361 səhifə) - 3.81 MB


Часть II. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

(247 səhifə) - 1.65 MB


Часть III. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕАНИМАТОЛОГИИ

(257 səhifə) - 2.61 MB


Часть IV. ОРГАНИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

(31 səhifə) - 279 KB


КЛИНИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (книга первая)

(306 səhifə) - 4.94 MB


КЛИНИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (книга вторая)

(352 səhifə) - 4.50 MB


КЛИНИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (книга третья)

(233 səhifə) - 3.54 MBTravmatologiya və ortopediya kafedrası


ANATOMY AND MRI
OF THE JOINTS

(310 səhifə) - 23.3 MB


COLOR ATLAS OF
CT AND MRI ANATOMY

(252 səhifə) - 32.6 MB


PRACTICAL MRI OF
THE FOOT AND ANKLE

(313 səhifə) - 7.29 MB


ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

(290 səhifə) - 6.26 MB


MULLER

(779 səhifə) - 178 MB


POCKET ATLAS OF SECTIONAL ANATOMY - COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING, VOLUME III - SPINE, EXTREMETIES, JOINTS 2007

(329 səhifə) - 111 MB


THIEME BEASLEY'S SURGERY OF THE HAND 1ST ED 2003 3HAXAP

(544 səhifə) - 102 MB
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX