Elmi şurada baxılan məsələlər

Məsul şəxs

Tarix

1.
2.
3.

2017-cı ildə İnstitutun planının yerinə yetirilməsi haqqında
Kafedranın hesabatı
Müxtəlif məsələlər

1-ci prorektor
Kafedra müdiri

Yanvar

1.

2.

İnstitutun 2018-c il üçün Elmi Tədqiqat işlərin planının müzakirəsi və təsdiq olunması
Müxtəlif məsələlər

Elmi işlər üzrə prorektor

Fevral

1.

2.

İnstitutun 2018-2019-ci il üçün tədris planının müzakirəsi və təsdiq olunması
Müxtəlif məsələlər

1-ci prorektor

Mart

1.
2.
3.

METL-ın hesabatı
Kafedranın hesabatı
Müxtəlif məsələlər

METL

Aprel

1.
2.

Səyyar kursların planlaşdırılması haqqında
Müxtəlif məsələlər

1-ci prorektor

May

1.
2.
3

Səyyar kursların keçirilməsi haqqında
Kafedranın hesabatı
Müxtəlif məsələlər

Fakültə dekanları
Kafedra müdirləri

İyun

1.
2.
3

Kafedralarda tədris işin qurulması və komplektasiya məsələləri
Kafedraların hesabatı
Müxtəlif məsələlər

1-ci prorektor
Kafedra müdiri

Sentyabr

1.
2.
3

Doktorluq dissertasiyalarının gedişi haqqında
Elmi şuranın 2018-2018-ci ildə işi haqqında
Müxtəlif məsələlər

Elmi işlər üzrə prorektor
Elmi katib

Oktyabr

1.

2.
3

2019-cu il üçün elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və təsdiq olunması
Kafedranın hesabatı
Müxtəlif məsələlər

Elmi işlər üzrə prorektor

Noyabr

1.
2.
3

2018-ci ildə elmi-tədqiqat işlərin gedişi haqqında kafedranın hesabatı
Müxtəlif məsələlər
Müxtəlif məsələlər

Elmi işlər üzrə prorektor
Elmi katib

Dekabr


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX