Rezidentlərin attestasiyası keçirilmişdir

13.07.2015

    Ə.Əliyev adına ADHTİ-də 2015-2016-cı tədris ilinin yekunu kimi rezidentlərin dövrü attestasiyası keçirilmişdir. Attestasiyada institutun 26 kafedrasında təhsil alan bütün həkim-rezidentlər iştirak etmişlər. İmtahan formasında keçirilən attestasiyalar keçən həftə başa çatmışdır. İmtahanlar rezidentura təhsili üzrə propektor Ş.H.Əliyevin sədrliyi və rezidentura şöbəsinin müdiri R.R.Əliyevin iştirakı ilə keçirilmişdir. Həmin imtahanlarda rezidentlərlə yanaşı müvafiq kafedraların müdirləri və rezidentlərin kuratorları da iştirak etmişlər. İmtahanda verilən suallara rezidentlər qənaətbəxş cavablar vermiş və onların bilikləri müsbət qiymətləndirilmişdir. Bütün rezidentlər attestasiyadan keçmiş hesab edildilər və növbəti tədris ilinə buraxıldılar.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX