24.01.2014


2014 cü ilin yanvar ayının 24-də saat 13-00-da Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin rektoru t.e.d. N.A. Qasımov açdı. О, Əziz Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqındaçıxış etdi. Daha sonra konfransın elmi hissəsi başlandı. Aşağıdakı məruzələr edildi.

1. TekPot laparoskopik cərrahiyə: tətbiq imkanları və perspektivləri
    Müslümov Q.

2. Miokard infarktnın 3-cü beynəlxalq təsnifatı
    İbrahimov F.

3. Современные подходы к усовершенствованию ортодонтической помощи в Азербайджане
    Seyidbəyov O., Əliyev Z.

4. Uretranın strikturalarının müalicəsində daxili optiki uretrotomiyanın tətbiqi
    Cavad-zadə S., Abilov N.

5. Azərbaycanda cərrahlara laparoskopik metodikaların tədrisinin optimallaşdırılması
    Fəttah-Pur V.

Bununla da elmi-praktiki konfrans öz işini başa çatdırdı.


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX