Ə.Əliyev adına ADHTİ-də 18-19 noyabr 2014-cü il tarixlərində
“Uşaqlar arasında geniş yayılmış xəstəliklər” mövzusunda
növbəti elmi-praktiki konfrans keçiriləcək

06.11.2014

   Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu mütəxəssislərimizin beynəlxalq tibbi təcrübədən daha geniş yararlanması üçün keçirdiyi tədbirlər ənənəsini davam etdirərək AR Səhiyyə Nazirliyinin razılığı əsasında 18-19 noyabr 2014-cü il tarixlərində “Uşaqlar arasında geniş yayılmış xəstəliklər” mövzusunda növbəti elmi-praktiki konfransı keçirəcəkdir. Konfransın işində Azərbaycanlı alimlərlə yanaşı Avstriya Respublikasını təmsil edən professor Dieter Koller, İngiltərəli mütəxəssis doktor Andreas Petropolus və digərləri məruzəçi kimi iştirak edəcəklər. Konfransa institutumuzda təhsil alan həkim-müdavimlər və Respublikanın müxtəlif tibb idarələrinin həkimləri də dəvət olunurlar.

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX