“Regionar anesteziya üzrə treninq” tematik təkmilləşmə kursu haqqında MƏLUMAT

17.10.2014


   Son vaxtlar Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda keçirilən tematik təkmilləşmə kurslarında həkim-mütəxəssislərin praktik peşə vərdişlərinin lazımi səviyyədə mənimsənilməsinə böyük diqqət verilir. Bu məqsədlə institut həkimlərdə müxtəlif tibbi-manipulyasiyaların icrası vərdişlərini aşılamaq üçün xüsusi simulyatorlar əldə etmiş və onlardan tədris prosesində geniş istifadə olunur. Bu cür simulyatorlar institutun pediatriya, terapiya, cərrahiyyə, travmatologiya və ortopediya, anesteziologiya və digər kafedralarında mövcuddur. Cərrahiyyə-1 kafedrasında artıq 2-ci tədris ilidir ki, sırf praktik yönümlü laparoskopik cərrahiyyəyə dair kurslar müvəffəqiyyətlə keçirilir və həkimlərin böyük marağına səbəb olmuşdur. 2014/2015-ci tədris ilində isə institutun anesteziologiya və reanimatologiya kafedrasında “Regionar anesteziya üzrə treninq” mövzulu tematik təkmilləşmə kursunun keçiriləcəkdir.
   Kurs anesteziologiya və reanimatologiya şöbələrinin müdirləri və həkim anestezioloq-reanimatoloqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kurs regionar anesteziya sahəsində böyük iş təcrübəsinə və pedaqoji staja malik müəllimlər tərəfindən həyata keçiriləcək.
   Kursun müddəti 1 həftədir (5 iş günü – 30 saat).
   Kursun əsas məqsədi həkim anestezioloq-reanimatoloqlarda spinal, epidural punksiya və kateterizasiya texnikasına aid praktiki vərdişlərin formalaşdırılmasıdır. Manual vərdişlərin formalaşması məqsədilə müasir simulyatorlardan istifadə edilərək treninqlər keçiriləcək. Spinal punksiyanın manual vərdişlərinin formalaşması üçün spinal punksiya simulyatorundan (Lumbar Puncture Simulator II, KYOTO KAGAKU CO., LTD – Japan), epidural punksiya və kateterizasiyanın manual vərdişlərinin formalaşması üçün epidural anesteziya simulyatorundan (Epidural Anesthesia Simulator, KYOTO KAGAKU CO., LTD – Japan) istifadə olunacaq.
   Bundan əlavə kurs zamanı spinal anesteziya və epidural anesteziyanın inkişaf mexanizmlərinə, klinikasına, ağırlaşmalarına, onların müalicə və profilaktikasına, habelə regionar anesteziyanın digər aktual məsələlərinə aid materialların dərindən öyrənilməsi də planlaşdırılır.

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX