Azərbaycanda palliativ yardım xidmətinə olan ehtiyac öyrəniləcəkdir

29.09.2016

    Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun əməkdaşlarının yaxından iştirakı ilə ölkədə palliativ yardım xidmətinə olan ehtiyacların qiymətləndirilməsinə dair araşdırmaların aparılması planlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sənədlərində “Palliativ yardım - ağrı və digər fiziki, psixo-sosial və mənəvi problemlərin erkən aşkar edilməsi, düzgün qiymətləndirilməsi və müalicəsi vasitəsilə əzab-əziyyətin qarşısının alınması və yüngülləşdirilməsi ilə həyat üçün təhlükəli olan xəstəliklə bağlı problemlərlə üzləşən xəstələrin və onların ailələrinin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran bir yanaşmadır”. ÜST-nin araşdırmalarına (2002) görə, bütün ölən xəstələrin 60%-nə palliativ yardım tələb olunur. Bundan əlavə, həmin xəstələrin qohumlarına da xüsusi qayğı lazımdır və bu da hər bir xəstə ilə yanaşı minimum daha iki şəxs deməkdir. Palliativ yardım ixtisaslaşmış tibbi müalicə məhdud nəticələr verdiyi zaman, sağalmaz xəstəlik diaqnozu qoyulmuş xəstələrin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xəstələrə və onların ailə üzvlərinə göstərilən çoxsahəli xidmətlərin əlaqələndirilmiş sistemidir. Palliativ yardım xəstəliyin davamlı zəifləməsi və ömrün uzadılmasını məqsəd kimi qarşıya qoymur, amma onu qısaltmır da.
    Bu məqsədlə 2016-cı ilin sonunadək Bakı və 7 iqtisadi bölgənin (Abşeron, Gəncə-Qazax, Lənkəran, Aran, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala və Dağlıq Şirvan) hər birində seçilmiş tibb müəssisələrinin rəhbərliyi, həkimləri, orta tibb personalı və bu xidmətdən bəhrələnə biləcək xəstələr və onların yaxınları arasında sorğular aparılacaqdır.
    Araşdırma zamanı palliativ yardım xidmətinin yaradılması üçün mövcud imkanların müəyyən edilməsi, kadr potensialının gücləndirilməsi, texniki və digər resurslarla təminat məsələlərinin öyrənilməsi və nəticədə xidmətin təşkili üzrə təkliflərin hazırlanması planlaşdırılır. İlk dəfə olaraq palliativ yardıma ehtiyacı olan əsas xəstə qruplarının və xəstəliklərin siyahısının tərtib edilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX