“Səhiyyədə menecment” proqramı üzrə beynəlxalaq səyyari kurs keçirilir

16.06.2016

    Xəbər verildiyi kimi 13-17 iyun 2016-cı il tarixində Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Belarusiya Diplomdansonrakı Tibb Təhsili Akademiyasının ictimai sağlamlıq və səhiyyə kafedrasının əməkdaşları tərəfindən “Səhiyyədə menecment” proqramı üzrə səyyari kurs keçirilir. Kursun tədris planı “Sağlamlığın idarə olunması”, ”Kadrların idarə olunması”, ”İdarəçılık fəaliyyətinin psixologiyası”, ”Səhiyyə işçilərinin əməyinin motivasiyası və stimullaşdırılması” kimi 4 əsas modul üzərində qurulmuşdur. Mühazirələri və məşğələləri institutumuza ezam olunmuş Belarusiya Diplomdansonrakı Tibb Təhsili Akademiyasının prorektoru dosent T.V.Kalinina, ictimai sağlamlıq və səhiyyə kafedrasının müdiri dosent M.V.Şavelyeva, həmin kafedranın dosentləri A.P.Romanova və N.İ.Panulina keçirirlər. Kursun sonunda dinləyicilərə Belarusiya Respublikası tərəfindən müəyyən edilmiş nümunəli sertifikatlar təqdim olunacaqdır.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX