Laparoskopik cərrahiyyə üzrə təlim başa çatdı

13.06.2016

    Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 07 iyun 2016-cı il tarixində Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə rezidentura təhsili alan müsabiqə yolu ilə seçilmiş rezidentlər üçün (kuratorların cəlb olunması ilə) “Laparoskopik cərrahiyyə” üzrə dörd günlük təlim keçirilməsinə başlanmışdır. Həmin təlim 10 iyun 2016-ci ildə müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır.
   Təlim günlərində iştirakçılar plana uyğun olaraq laparoskopik cərrahiyyənin aktual məsələlərinə həsr olunmuş açıq mühazirələrlə yanaşı, videomühazirələr dınləmiş və təcrübi məşğələlərdə cərrahi texnikalar, praktik cərrahiyyədə rast olunan hallar haqqında məlumatlar almışlar. Təlimin axırıncı günü bütün iştirakçılar üçün zala translyasiya edilməklə laparoskopik xolesistektomiya, laparoskopik fundoplikasiya kimi canlı əməliyyatlar nümayiş etdirilmişdir. Təlimin sonuncu günü xüsusi hazırlanmış qiymətləndirilmə metodu ilə həm təlimçilərin təlim və didaktiv qabiliyyəti yoxlanılmış, həm də rezidentlərin praktik vərdişləri mənimsəmə dərəcəsi və nəzəri baza biliklərinin səviyyəsi müəyyən edilmışdır. Təlimin bağlanışı zamanı iştirakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim olunmuşdur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX