“Tibb və Elm” Ə.Əliyev adına elmi-praktik jurnalının 3-cü sayı çapdan çıxmışdır

01.06.2016

    Xəbər verildiyi kimi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda “Tibb və Elm” Ə.Əliyev adına elmi-praktik jurnalı nəşr olunur. Jurnalın səhiyyədə hakim mövqedə duran milli və xarici mütəxəssislərdən təşkil olunmuş redaksiya heyəti və şurası təqdim olunan elmi işlərin müasir təbabətin elmi araşdirmalara tətbiq etdiyi standartlara uyğun olmasını təmin edir. Burada təqdim olunan rubrikalar, orijinal məqalələr, müasir texnologiyalı şərhlər, mühazirələr, tarixi xronikalar mütəxəssislərdə maraq doğurmuşdur. Bu günlərdə jurnalın 3-cü sayi çapdan çıxmışdır. Jurnalın bu sayında Azərbaycan alimləri ilə bərabər Özbəkistan və Danimarka alimlərinin də müəllifliyi ilə məqalələr dərc edilmişdir. Jurnalda xoralı kolitin müasir diaqnostika və differensial diaqnostikası metodları barədə mühazirə, prediabet vəziyyət haqqında ədəbiyyat icmalı, diabetik polineyropatiyalı xəstənin müalicəsinə dair klinik hadisə dərc edilmişdir. Bundan başqa vertebrogen radikulopatiyalar zamanı müalicə, müştərək kəllə-beyin travmaları zamanı cərrahi müalicə, kolon və düz bağırsağın travmatik zədələnmələrinin cərrahi müalicəsi, xroniki serebrovaskulyar xəstəliklərin kompleks müalicəsi, revmatoloji xəstələrdə antifosfolipid sindrom zamanı müəlliflərin şəxsi tədqiqatları jurnalın bu sayında yer almışdır. Jurnalda Azərbaycanda aparılmış ilk insult registri proqramının son nəticələri dərc edilmişdir. Eyni zamanda xronika bölməsində dağınıq sklerozdan əziyyət çəkən xəstələrə dövlət yardımı proqramının hesabatı barədə açıqlamalar verilmişdir.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX