Alma-Ata şəhərində “Nevrologiyanın aktual problemləri” konfransı keçirildi

28.05.2016

    20-21 may 2016-cı ildə Qazaxıstanın Alma-Ata şəhərində S.D.Asfendiyarov adına Qazaxıstan Milli Tibb Universiteti və Nevroloqlar Assosiasiyası ictimai birliyinin təşkil etdiyi “Nevrologiyanın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda Qazaxıstandan başqa, İspaniya, Özbəkistan, Rusiya, Ukrayna və Azərbaycandan da mütəxəssislər iştirak etmişlər. Konfransda serebrovaskulyar xəstəliklər, neyroinfeksiyalar, sinir sisteminin demielinizasiyaedici xəstəlikləri, epilepsiya, nevrozlar, sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri, neyroreabilitasiya kimi önəmli problemlər müzakirə edilmişdir. Konfransın birinci günü plenar iclasda Azərbaycanı təmsil edən Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin sinir xəstəlikləri kafedrasının assistenti, t.ü.f.d. Əliyev Rahim Rafail oğlunun “Proqressivləşən motor afaziya” mövzusunda çıxışı dinlənilmiş və müzakirə edilmişdir. Konfrans iştirakçıları bu sahə üzrə institutun sinir xəstəlikləri kafedrasında aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini maraqla qarşılamışlar.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX