11.04.2014


14-15 aprel 2014-cü il tarixində Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin pediatriya kafedrasında Amerikanın qabaqcıl mütəxəssisləri tərəfindən humanitar təşkilatın rəhbəri Stiv Stonhausun tərtib etdiyi proqram əsasında uşaq yaşlarının endokrinilogiyası, allerqologiya və immunologiyası, hemotologiya və onkologiyası üzrə həkim-müdavimlər üçün mühazirələr və seminarlar keçirilir. Seminarlar Professor Cems Varpinski, professor Robert Hofman, professor Susan Vir tərəfindən təqdim edildi. Seminarların mövzuları aşagıdakılardır:

- Pediatrik allergiyalar: allergiyanın kliniki təsviri, allergik pozğunluqlar zamanı laborator testlər. Allergiyanın müalicə prinsipləri. Astma və allergiyaların qiymətləndirilməsi və müalicəsində bazis yanaşma

- Pediatrik endokrinologiya: tez-tez rast gələn endokrin pozgunluqlar zamanı laborator testlər. I tip şəkərli diabetin qiymətləndirilmə və aparılan tədbirlərə praktik yanaşma

- Pediatrik hematologiya/onkologiya: uşaqlarda rast gələn anemiyalara praktik yanaşma. Uşaqlarda leykoz, limfoma, neyroblastoma, Vilm şişi, mərkəzi sinir sisteminin şişləri kimi rast gələn pediatrik bədxassəli şişlərin qiymətləndirilməsi və aparılan tədbirlər.

Seminarlar saat 9.00-dan 15.00-ə kimi fasilələrlə keçirildi. Sonda həkimlərə seminarların keçirilməsi haqqında sertifikatlar təqdim olundu.


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX