ADHTİ - 80. Fəxrlərimiz. Əməkdar elm xadimi, professor Xamis Həsənov

14.12.2015

    Ə.Əliyev adina Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun tarixində professor Xamis Əbdülhüseyn oğlu Həsənovun xüsusi yeri var. O, 1970-ci ildə yaradılmış institutun psixiatriya kafedrasına ilk gündən 1999-cu ilə ömrünün sonuna qədər rəhbərlik etmişdir. Professor Həsənov X.Ə. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir. İnstitutun və Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə X.Ə.Həsənov Moskva şəhərində prof. V.P.Serbski adına Məhkəmə-Psixiatriya Elmi Tədqiqat İstitutunun kliniki ordinaturasına daxil olmuş və oranı bitirdikdən sonra birbaşa həmin institutun aspiranturasına qəbul olunmuşdur. 1954-cü ildə professor İ.N.Vvedenskinin rəhbərliyi altında “Ağ isitmənin məhkəmə-psixiatrik və patofizioloji aspektləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Bundan sonra Bakı şəhərinə qayıdan X.Ə.Həsənov Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun psixiatriya kafedrasının assistenti kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Həsənov X.Ə. alkoqol psixozlarına aid olan elmi tədqiqatlarını davam etdirərək 1960-cı ildə İ.M.Seçenov adına 1-ci Moskva Tibb İnstitutunun Elmi Şurasında “Kəskin alkoqol psixozların klinikası” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1960-1963-cü illərdə t.e.d. X.Ə.Həsənov Azərbaycan EA-nın Eksperimental və Kliniki Təbabət Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 1963-1964-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. Professor X.Ə.Həsənov 1964-cü ildə həmin institutun rektoru vəzifəsinə təyin olunmuş və bu vəzifədə 1968-ci ilə qədər çalışmışdır. Onun sonrakı pedaqoji və elmi fəaliyyəti Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun psixiatriya və narkologiya kafedrası ilə bağlı olmuşdur. Prof. X.Ə.Həsənov 140-dan çox elmi işin, o cümlədən, 6 monoqrafiyanın, 8 metodiki tövsiyənin, Azərbaycan dilində yazılmış ilk “Psixiatriya” (1967) dərs vəsaitinin və “Alkoqolizm” (1987) həkimlər üçün vəsaitin müəllifidir. Prof. X.Ə.Həsənovun elmi nailiyyətlərini nəzərə alaraq 1990-cı ildə ona əməkdar elm xadimi fəxri adı verilmişdir.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX