"2-ci Azərbaycan-Türkiyə pediatriya günləri" konfransı keçirildi

06.05.2024

3-5 may 2024-cü il tarixlərində "2-ci Azərbaycan-Türkiyə pediatriya günləri" konfransı keçirildi. Konfransda Bakının pediatrları ilə birgə Gəncədən, Şirvandan gələn pediatrlarlar da iştirak edirdilər.
Azərbaycan Pediatrların Assosiasiyasının "Türk Dünyası Pediatrlarının Zirvə Görüşü Layihəsi-2024" tədbirlər çərçivəsində təşkil edilən bu konfrans tanınmış Türkiyə və Azərbaycan pediatrlarını bir araya gətirmişdir. 3 may tarixində Türkiyədən gələn professor və dosentlər 4 kurs keçirdi və 4-5 may tarixlərində konfransda məruzələr dinlənildi.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun pediatriya kafedrasının dosentləri Nigar Hacıyeva və Sənubər Vəliyeva konfransda çıxış edərək elmi proqrama qatıldılar.Dosent Nigar Hacıyevanın “Uşaq qastroenterologiyası” panelində təqdim etdiyi "Milrobiota niyə sağlamlıq üçün bu qədər vacibdir?" mövzusunda məruzəsi zalda çoxlu sualların və maraqlı diskussiyanın əmələ gəlməsinə səbəb oldu. Dosent Sənubər Vəliyeva “Uşaqlarda ağciyər xəstəlikləri və infeksiya” panelində "Gündəlik pediatrik təcrübədə C-reaktiv protein biomarkerinin istifadəsi"mövzusunda təqdimatla çıxış etdi.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX