Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabat-seçki konfransı keçirilmişdir

15.03.2024

15.03.2024-cü ildə Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabat-seçki konfransı keçirilmişdir. Konfransın gündəliyi:
1. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun həmkarlar ittifaqı komitəsinin hesabatı. (2017-2024-cü illər)
2. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun həmkarlar ittifaqı komitəsinin təftiş komissiyasının hesabatı. (2017-2024-cü illər)
3. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun həmkarlar ittifaqı komitəsinin formalaşması. (komitənin tərkibi, sədri və rəyasət heyəti üzvlərinin seçilməsi)
4. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun həmkarlar ittifaqı komitəsinin təftiş komissiyasının seçilməsi.
5. Azərbaycan Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinə birbaşa üzv seçilməsi haqqında.
6. Azərbaycan Səhiyyə İşçiləri Həmkar İttifaqının IV Qurultayına nümayəndə seçilməsi haqqında.
2017-2024-cü illər üzrə hesabatla çıxış edən Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri dosent Məmmədəli Tələt oğlu Meybəliyev bu müddət ərzində görülən işlərdən danışdı, komitənin institut əməkdaşları ilə qarşılıqlı əlaqələri haqqında məlumat verdi.
İnstitut Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabatı məqbul sayıldı və yekdilliklə təsdiq olundu.
Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin yeni tərkibi seçildi və təsdiq edildi. Komitənin sədri yenidən dosent Məmmədəli Tələt oğlu Meybəliyev seçildi.
Konfransın diğər məsələlərinə baxıldıqdan sonra yekun qərar qəbul edildi.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX