“Pulmonologiyada funksional diaqnostika üsulları. Spirometriya” kursu başa çatdı

09.03.2024

Xəbər verildiyi kimi 2023/2024-cü tədris ilində səhiyyə sistemində yaranmış tələbatları nəzərə alaraq Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda tədris planından kənar artıq təşkil olunmuş Təməl həyat dəstəyi (BLS), Təkmil həyat dəstəyi (ALS) və Təkmil kardiovaskulyar həyat dəstəyi (ACLS) kursları ilə yanaşı EKQ kursları, Kiçik cərrahi əməliyyatlar, Tibbi tullantıların idarə olunması, Xəstəxana öncəsi travma həyat dəstəyi, Travmalarda təkmil həyat dəstəyi (ATLS), Mamalıqda təkmil həyat dəstəyi (AİSO), Neonatal reanimasiya proqramı (NRP), Təkmil pediatrik həyat dəstəyi (PALS), İnfeksion nəzarət, Mikrobioloji laborator müayinə üçün materiallarla iş, Disstres hallarda psixoloji dəstək, Fövqəladə halların idarə oluunması, Ailə həkiminin işinin təşkili, Laparoskopik cərrahiyyə üsulları, Spirometriya, Elektroensefaloqrafiya, Elektromioqrafiya kurslarının keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Artıq uyğun kafedralarda proqramlar hazırlanmış, avadanlıq məsələləri həll edilmişdir.
İlk kurs 04.03-07.03.2024-cü il tarixində institutunun terapiya kafedrasında “Pulmonologiyada funksional diaqnostika üsulları. Spirometriya” mövzusunda keçirilmişdir. Kursda 15 nəfər iştirak etdi. Onların arasında terapevt, pulmonoloq və allerqoloqlar yer almışdılar. Kursun praktiki hissəsi “Spirolab” spiroqrafdan işdifadə etməklə həyata keçirildi və metodika institutumuzun bazası olan akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında xəstələr üzərində əyani olaraq göstərildi. Eyni zamanda həkim-müdavimlər institutumuzun digər bazası olan “Leyla” klinikasında təcrübi məşğələlərdə çoxsaylı xəstələrin müayinəsində də iştirak etdilər. Sonda müdavimlərin sorğusu aparıldı, keçirilən kursda spirometriyanın mənimsənilməsi barədə rəy verildi.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX