Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Elmi Şurasının iclası keçirildi

27.02.2024

27 fevral 2024-cü il tarixində Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Elmi Şurasının iclası keçirildi. İclasın gündəliyi aşağıdakı kimi olmuşdur:

1. Praktik təməl peşə bilik və bacarıqları tədrisinin təşkili haqqında.
Məruzəçi: prorektor dosent Təyyar Eyvazov

2. Mamalıq və ginekologiya kafedrasının dosenti t.ü.f.d. İ.A.Quliyevanın “Reproduktiv yaşlı qadınlarda usaqlıq yolu əzələ zəyifliyin risk amilləri, kliniki səciyələndirilməsi və müalicəsinin effektivliyi” adlı doktorluq dissertasiyası mövzusunun təsdiqi.
3. Ümumi və plastik cərrahiyyə kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçki
4. Terapiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçki
5. Pediatriya kafedrasının professoru vəzifəsinə seçki
6. Urologiya kafedrasının 0,5 vahid professoru vəzifəsinə seçki
7. Urologiya kafedrasının professoru vəzifəsinə seçki
8. Onkologiya kafedrasının professoru vəzifəsinə seçki
9. Kardiologiya kafedrasının professoru vəzifəsinə seçki

I məsələ üzrə prorektor dosent Təyyar Eyvazov çıxış edərək bildirdi ki, 2023/2024-cü tədris ilində səhiyyə sistemində yaranmış tələbatları nəzərə alaraq tədris planından kənar institutda artıq təşkil olunmuş Təməl həyat dəstəyi (BLS), Təkmil həyat dəstəyi (ALS) və Təkmil kardiovaskulyar həyat dəstəyi (ACLS) kursları ilə yanaşı EKQ kursları, Kiçik cərrahi əməliyyatlar, Tibbi tullantıların idarə olunması, Xəstəxana öncəsi travma həyat dəstəyi, Travmalarda təkmil həyat dəstəyi (ATLS), Mamalıqda təkmil həyat dəstəyi (AİSO), Neonatal reanimasiya proqramı (NRP), Təkmil pediatrik həyat dəstəyi (PALS), İnfeksion nəzarət, Mikrobioloji laborator müayinə üçün materiallarla iş, Disstres hallarda psixoloji dəstək, Fövqəladə halların idarə oluunması, Ailə həkiminin işinin təşkili, Laparoskopik cərrahiyyə üsulları, Spirometriya, Elektroensefaloqrafiya, Elektromioqrafiya kurslarının keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Uyğun kafedralara ğöstərişlər verilmiş, proqramlar hazırlanmış, avadanlıq məsələləri həll edilmək üzrədir. Kursların keçirilməsinin praktik səhiyyə mütəxəssislərinə faydalı olacağı şübhəsizdir.
Elmi şuranın gündəliyinin digər məsələləri olan doktorluq dissertasiyası mövzusunun təsdiqi, kafedra müdiri və professor vəzifəsinə seçkilər üzrə müzakirələr getdikdən sonra müsbət qərar qəbul edilmişdir.
Bununla da Elmi Şura öz işini başa çatdırmışdır.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX