Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir

16.01.2024

16 yanvar 2024-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir. İclasda elmi işlərin mühüm nəticələri müzakirə olunmuşdur. Biologiya və tibb elmləri üzrə bölmənin sədri, Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İradə Hüseynova geniş məruzə iə çıxış etmiş və elmi işlərin mühüm nəticələrini iştirakçılara çatdırmışdır. Çıxışda Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda yerinə yetirilmiş 4 elmi-tədqiqat işi xüsusi qeyd edilmişdir:
1. Ümumi və plastik cərrahiyyə kafedrasının doktorantı İsmayıl Mübariz oğlu Əsgərovun yerinə yetirdiyi “Şəkərli diabeti olan xəstələrdə aşağı ətraf venalarının varikoz xəstəliyinin müalicəsində endovenoz lazer ablasiya nəticələrinin optimallaşdırılması” mövzusunda elmi-tədqiqat işi (elmi rəhbər, tibb elmləri doktoru, professor N.A.Qasımov).
2. Terapiya kafedrasının doktorantı Aytən Kəmaləddin qızı Musayevanın yerinə yetirdiyi “Ağciyərlərin Xroniki Obstruktiv Xəstəliyinin bronxitik fenotipində hemodinamik pozulmaların funksional və metabolik prediktorları” mövzusunda elmi-tədqiqat işi (elmi rəhbər t.e.d. N.A.Fərəcova)
3. Terapiya kafedrasının doktorantı Türkanə Niyazi qızı Rəhimovanın yerinə yetirdiyi “Ağciyərlərin Xroniki Obstruktiv Xəstəliyi ilə arterial hipertenziya komorbidliyinin funksional-metabolik xüsusiyyətləri və antihipertenziv terapiyası” mövzusunda elmi-tədqiqat işi (elmi rəhbər t.e.d. N.A.Fərəcova).
4. Terapiya kafedrasının əməkdaşları dosent Sədaqət Sultanova, dosent Nərgiz Hüseynova, assistent Aygün Hüseynova, baş laborant Aygün Əliyeva, baş laborant Sevil İsmayılova, baş laborant Ülkər İmaməliyeva, baş laborant Natiqə Hüseynzadə, baş laborant Ətrabə Azadovanın “Şəkərli diabet və prediabetin skrininqinin, diaqnostik meyarlarının optimallaşdırılması, effektiv müalicənin tətbiqi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi (elmi rəhbər t.e.d. V.A.Mirzə-zadə).
Akademik İradə Hüseynova öz məruzəsində “Şəkərli diabet və prediabetin skrininqinin, diaqnostik meyarlarının optimallaşdırılması, effektiv müalicənin tətbiqi” mövzusunun nəticələrini xüsusilə vurğulamışdır. Çünki, prediabetin diaqnostikası, skrininqi və komorbid vəziyyətlərlə qarşılıqlı əlaqəsinə dair aparılan tədqiqatın nəticələri Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda dərc olunmuş monoqrafiyada fəsillərdən biri kimi yer almışdır. Bununla yanaşı bu mövzuda jurnallarda çoxsaylı məqalələr, tezislər dərc olunmuşdur. Həmçinin alınmış nəticələr Beynəlxalq Diabet Federasiyasının, Amerika Endokrin Cəmiyyətinin, Amerika Klinik Endokrinoloqlar Assosiasiyasının təşkil etdiyi beynəlxalq konqreslərdə və Fransada keçirilən II Beynəlxalq Konfransda da təqdim edilmişdir.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX