NEKROLOQ

12.01.2024

Azərbaycan səhiyyəsinə ağır itki üz vermişdir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor İsrafilbəyli Solmaz Hüseyn qızı ömrünün 95-ci ilində vəfat etmişdir.
Professor S.H.İsrafilbəyli 1928-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmiş, həkim kimi əmək fəaliyyətinə Xızı rayonunda başlamışdır. 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun bazasında mamalıq və ginekologiya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuş və 1960-cı ildə "Nisbi göstərişlər əsasında aparılan Sezar kəsiyi əməliyyatı məsələsinə dair" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Solmaz İsrafilbəyli 1960-cı ildən Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda əvvəl assistent, 1967-ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildə isə ona adı çəkilən institutun mamalıq və ginekologiya kafedrasının müdiri vəzifəsi həvalə edilmişdir. O, elmi-tədqiqat işlərini davam etdirərək 1974-cü ildə "Müxtəlif yaş dövründə olan qadınlarda endemik ur xəstəliyinin yumurtalıqların funksiyasına təsiri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərindəki işini başa çatdıraraq müdafiə etmişdir. 1978-ci ildə ona professor elmi adı verilmişdir.
Solmaz xanım Ə. Əliyev adina ADHTİ-nin mamalıq və ginekologiya kafedrasına 2012-ci ilə qədər rəhbərlik etmiş və bundan sonrakı illərdə də elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Professor Solmaz İsrafilbəyli 180 elmi işin, o cümlədən 3 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 13 namizədlik (tibb üzrə fəlsəfə doktorluğu) və 3 doktorluq dissertasiyası işlənilərək müdafiə edilmişdir.
Solmaz xanım uzun illər Azərbaycan Mama və Ginekoloqlarının Elmi Cəmiyyətinin sədri kimi çalışmış, 1982-1989-cu illərdə Respublika Səhiyyə Nazirliyinin baş mama-ginekoloqu vəzifəsini yerinə yetirmişdir. Professor Solmaz İsrafilbəyli 1987-ci ildə Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 2000-ci ildə "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.
Tanınmış alim, savadlı həkim və elm təşkilatçısı professor Solmaz Hüseyn qızı İsrafilbəylinin xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX