Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Elmi Şurasının iclası keçirildi

24.10.2023

24 oktyabr 2023-cü il tarixində Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Elmi Şurasının iclası keçirildi.
İclasın gündəliyi aşağıdakı kimi olmuşdur:

1. 2023/2024-cü tədris ili üçün həkim və əczaçıların kurslara cəlb olunması haqqında və xaricı ölkələrdə hazırlıq keçmiş həkimlərin bilik və peşə vərdişlərinin yoxlanması məqsədilə təşkil olunmuş 6 aylıq kurslar barədə.
Məruzəçi: prorektor dosent T.H.Eyvazov

2. 2023/2024-cü tədris ilində planlaşdırılan elmi-praktiki konfranslar haqqında.
Məruzəçi: prorektor dosent M.T.Meybəliyev

3. İnstitutun kliniki bazalarında tədris prosesinin vəziyyəti haqqında.
Məruzəçilər: professor L.M. Rzaquliyeva
professor N.M. Hüseynov
dosent H.Ə.Əsədov

4. Parodontologiya kafedrasının təşkili haqqında.
Məruzəçi: rektor professor N.A.Qasımov

5. Pediatriya kafedrası üzrə t.ü.f.d. T.İbadovaya dosent elmi adının verilməsi.

I məsələ üzrə prorektor dosent T.H.Eyvazov çıxış edərək bildirdi ki, Respublikadan kənar ixtisaslaşma keçmiş həkimlərin ölkəmizdə çalışması üçün onların keçdiyi tədris proqramlarının yerli tibbi tədris proqramlarına uyğunlaşdırılması lazımdır. Bu məsələni həll etmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə həmin həkimlərin institutumuzda uyğun kursların keçməsi qərara alınmışdır. Həmin kurslar başlanmışdır və müvəffəqiyyətlə davam edir.
2023/2024-cü tədris ili üçün həkim və əczaçıların kurslara cəlb olunmasına gəldikdə isə dosent T.H.Eyvazov tədris ilinin başlangıcından bu günə qədər həmin göstəricinin 1518 müdavim olduğunu qeyd etdi ki, bu da planın 93%-ni təşkil edir. Sonda prorektor həmin göstəricinin yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlərdən danışdı. Ümumiyyətlə kurslara 22 ixtisas üzrə 153 müdavim cəlb olunmuşdur. 1-ci qrupda təhsil almış 71 müdavimdən 69-u artıq təhsillərini başa vurub 29.09.2023-cü ildə müvəffəqiyyətlə imtahan verərək Səhiyyə Nazirliyinin sərəncamına göndərilmişlər. 2 müdavim imtahandan qeyri-kafi qiymət aldığına görə onların praktik fəaliyyətlə məşgul olması məqsədəuyğun sayılmamışdır. Hal-hazırda təhsilləri davam edən müdavimlər kursun sonunda imtahana qatılacaqlar.
II məsələ üzrə prorektor dosent M.T.Meybəliyev çıxış edərək 2023/2024-cü tədris ilində planlaşdırılan elmi-praktiki konfranslar haqqında məlumat verdi və bildirdi ki, həmin konfranslarda yerli mütəxəssislərlə birgə Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Belarusiya, Qazaxıstan və digər ölkələrdən alimlərin iştiraki da nəzərdə tutulur. Konfranslara hazırlıq barədə məlumatlar institutun saytında dərc olunacaqdır.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda
2023/2024-cü il üzrə planlaşdırılan elmi-praktiki konfranslar

1.

Azərbaycan Diabet Konqresi
(Terapiya kafedrası)

2023 - dekabr

2.

Görkəmli alim və dövlət xadimi Əziz Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans

2024 - yanvar

3.

Dermatovenerologiyanın muasir nailiyyətləri
(Dermatovenerologiya kafedrası)

2024 - aprel

4.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum dününə həsr olunmuş gənc alim və rezidentlərin elmi-praktiki konfransı

2024 - may

5.

Azərbaycan Uroloqlarının Konqresi
(Urologiya kafedrası)

2024 - may

6.

Nefrologiyanın aktual problemləri
(Nefrologiya kafedrası

2024 - iyun

7.

Azərbaycan Diabet Konqresi
(Terapiya kafedrası)

2024 - dekabr

8.

Azərbaycan Ororinolarinqologiya Cəmiyyətinin “Otorinolarinqologiyanin aktual məsələləri" 2-ci Beynəlxalq Konqresi

2024 - mayIII məsələ üzrə professor L.M. Rzaquliyeva, professor N.M. Hüseynov və dosent H.Ə.Əsədov çıxış edərək səhiyyədə aparılan struktur dəyişikliklərindən sonra institutun kafedralarında tədris prosesində yaranmış problemlərdən danışdılar. Müzakirə getdikdən sonra yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu haqqında qərar qəbul edildi.
Parodontologiya kafedrasının təşkili haqqında məsələ üzrə rektor professor N.A.Qasımov çıxış edərək bildirdi ki, parodontologiya ixtisası ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 mart 2019-cu il tarixli 103 nömrəli Qərarı əsasında təsdiq edilmişdir. Ölkəmizdə parodontologiya və dental implantologiya sahəsinin beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq müvafiq təkmilləşdirilməsi, dişlər və implantlar ətrafında diş əti xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicə metodları üzrə yeni rəhbərliklərin və tədris vəsaitlərinin tərtib olunması; parodontologiya ixtisası üzrə ali tibb təhsil pilləsinin dövlət standartı rezidentura səviyyəsi üzrə təhsil proqramının müasir standartlara uyğun nəzəri və praktiki öyrədilməsi; parodontologiya və dental implantologiya üzrə elmi-tədqiqat işlərinin müasir tələblər əsasında aparılması, innovasiyaların öyrənilməsi və praktikada tətbiqi; davamlı tibbi təhsildə tədrisin və sertifikasiyasının müasir tələblərlə uyğun yenilənməsi; tibb müəssisələrində konsultativ və təşkilati-metodik yardımın göstərilməsi və insanlarda diş əti xəstəliklərinin ciddiyyəti haqqında ictimai məlumatlılığının artırılması zərurəti vardır.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda parodontologiya kafedrası yaradılmışdır və artıq 2023/2024-cü tədris ilindən kafedra ilk müdavimlərini qəbul etmişdir. Rektor yeni yaradılmış kafedranın əməkdaşlarına tövsiyələrini verdi.
Elmi şuranın gündəliyinin digər məsələsi olan pediatriya kafedrası üzrə t.ü.f.d. Təranə İbadovaya dosent elmi adının verilməsi üzrə müzakirələr getdikdən sonra müsbət qərar qəbul edilmişdir.
Bununla da Elmi Şura öz işini başa çatdırmışdır.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX