Vyanada EASL-2023 konqresində birgə tədqiqatlar üzrə razılaşmalar əldə edilmişdir

28.06.2023

Avstriyanın paytaxtı Vyanada Qaraciyərin Öyrənilməsi üzrə Avropa Birliyinin (EASL) növbəti EASL-2023 konqresi keçirilmişdir. Hepatologiyanın ən son nailiyyətləri və planlaşdırılan tədqiqatlar üzrə illik son məlumatlar ilk olaraq EASL konqreslərində təqdim edilir. Bu ilki konqres də həmin məlumatlarla zəngin olmaqla yanaşı hepatoloji problemlər ilə əlaqəli xəstəliklər üzrə bir neçə müalicə və diaqnostika protokollarının qəbulu ilə yadda qaldı. Beləki, “EASL Clinical Practice Guidelines on acute-on-chronic liver failure” (Kəskin və xroniki qaraciyər çatmamazlığı üzrə), “EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis delta virus” (Delta virus hepatiti üzrə) və “A multi-society Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature” (Qaraciyərin qeyri-alhoqol piy xəstəliyi üzrə multidisiplinar Delfi consensusu) rəsmi qəbul edilmişdir. Konqresdə ənənəvi olaraq postdiplom tədris kursu, ekspertlər ilə görüşlər, elmi tədqiqatların nəticələri ilə sessiyalar, master-klasslar, poster və abstrakt sessiyalar ilə yanaşı treninqlər (USM, elastometriya, biopsiyalar və histoloji təhlil) də keçirilmişdir. Xususi diqqət hepatoloji problemlərin ilkin diaqnostikasına və multidisiplinar yanaşmaya verilmişdir.
Bu mühüm tədbirdə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun terapiya kafedrasının dosenti Gülüstan Babayeva da iştirak etmişdir. Azərbaycan Qastroenterologiya və İnvaziv Endoskopiya Cəmiyyətinin elmi işlər üzrə məsul şəxsi olan əməkdaşımızın konqresdə ABŞ, Ukrayna və Qazaxıstanın qastroenteroloji cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə kecirilən görüşləri nəticəsində birgə tədqiqatların aparılması ilə bağlı razılaşmalar əldə edilmişdir.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX