Nevrologiya və klinik neyrofiziologiya kafedrasında beynəlxalq seminar keçirilmişdir

18.05.2023

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu qarşısında tibbi təhsilin keyfiyyətinin müasir dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq vəzifəsi qoyulmuşdur. Bu məsələnin həlli üçün institutda tədrisin müxtəlif növ və formaları həyata keçirilir. İnstitut rəhbərliyi tibb elminin ən son nailiyyətlərinin yerli həkim-mütəxəssislərə çatdırılması məqsədilə beynəlxalq təhsilə önəm verir. Bu məqsədlə institut tərəfindən Türkiyə, Avstriya, Rusiya, Belarusiya, Qazaxıstan və Özbəkistanın aparıcı tibb təhsili müəssisələri ilə bağlanmış müqavilələrdə klinik və profilaktik təbabət, səhiyyənin təşkili və aktual problemlərinə həsr olunmuş birgə elmi tədqiqatların aparılması, onların nəticələri əsasında, həmçinin tədris prosesinin təşkili sahəsində təcrübə mübadiləsinə dair konfrans və seminarların keçirilməsi, tədris prosesinə və səhiyyə praktikasına tədrisin, diaqnostika, profilaktika və müalicənin yeni metodlarının tətbiqi məsələlərinin koordinasiyası, həmçinin ali tibb mütəxəssislərinin fasiləsiz professional təhsili sahəsində müasir metodik və elmi-praktik informasiyaların mübadiləsi nəzərdə tutulmuşdur.
Növbəti beynəlxalq seminar M.Ospanov adına Qərbi-Qazaxstan Tibb Universiteti ilə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu arasında bağlanmış memorandum əsasında institutun nevrologiya və klinik neyrofiziologiya kafedrasında keçirilmişdir. Bakıya dəvət olunmuş M.Ospanov adına Qərbi-Qazaxstan Tibb Universitetinin psixiatriya və narkologiya kursu ilə nevrologiya kafedrasının rəhbəri, sinir-əzələ xəstəlikləri üzrə ixtisaslaşmış multidissiplinar mərkəzin nəzdində ekspert-konsultativ şuranın üzvü, PhD Ayaqanov Dinməhəmməd Nurniyaz oğlu 5 günlük seminarda məşğələlər aparmışdır. Mühazirə və praktik dərslər somatonevrologiya, sinir-əzələ xəstəlikləri, irsi xəstəliklər, sinir sisteminin erkən yaş dövründə inkişafı məsələlərini əhatə etmişdir. Verilən məlumatlar dinləyicilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX