Əməkdaşlarımız Quintessenz Azərbaycanın beynəlxalq konfransında çıxış etdilər

18.12.2023

16 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı şəhərində Ritz-Carlton hotelində Quintessence Azərbaycan və Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin həmtəşkilatçılığı ilə Quintessenz Azərbaycanın 2-ci beynəlxalq konfransı keçirilmişdir. Tədbirdə 200 nəfərə yaxın yerli və xarici həkim, rezident və tələbə iştirak etmişdir.
Bu tədbirdə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun parodontologiya kafedrasının dosenti, Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin prezidenti Cavid Əhmədbəyli “Peri-implant xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi” və kafedranın assistenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Aslan Məmmədov “Estetik bölgədə implantasiya” mövzularında məruzələr ilə çıxış etdilər.
İmplantətrafı toxumaların iltihabi xəstəliklərinin mövcudluğu və onlara qarşı mübarizənin aparılması, bu kimi xəstəlikləri olan insanlarda məlumatlılığın təşviq edilməsi və ağız boşluğu sağlamlığınının təmin olunması, xəstəliklərin Avropa Parodontologiya Federasiyasının yeni nəşr olunmuş rəhbərliyi əsasında erkən diaqnostikası, profilaktikası, qeyri-cərrahi və cərrahi müalicəsinin əhəmiyyəti haqqında ətraflı məlumat Cavid Əhmədbəyli tərəfindən konqres iştirakçılarına təqdim olunmuşdur.
Aslan Məmmədov tərəfindən ağız boşluğunun estetik nahiyyəsində dişlərin çəkilməsindən sonra sümük qüsurunun təhlili, implanların 3 boyutlu planlaması və cərrahi tətbiqi, implant ətrafı sərt və yumşaq toxumaların biomateriallar ilə aqumentasiyasının, həmçinin implantüstü qapaqların dərhal yerləşdirilməsinin ən son elmi sübutlara əsaslanan müalicə üsulları haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
Məruzələr konfrans iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX