Frankfurt şəhərində “Hemofiliya A-inhibitorlu xəstələrin müalicəsi” adlı ekspert toplantısı keçirilmişdir

20.12.2023

19 dekabr 2023-cü ildə Almaniyanın Frankfurt şəhərində “Hemofiliya A-inhibitorlu xəstələrin müalicəsi” adlı ekspert toplantısı keçirilmişdir. Almaniya,İsveçrə, Qazaxıstan, Belarus və Azərbaycanın da iştitak etdiyi toplantı Avropanın hemofiliya üzrə aparıcı mərkəzi sayılan Frankfurt Main Hemofiliya mərkəzində təşkil olunmuşdu. Toplantının əsas məqsədi hemofiliyanın inhibitorla ağırlaşması olan xəstələrdə istifadə olunan müxtəlif beynəlxalq müalicə protokollarının tətbiqi nəticələrinin qiymətləndirilməsi və ən optimal terapiya üsullarının seçilməsi olmuşdur.
Toplantıda Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun hematologiya kafedrasının assistenti Günel Əlizadə “Azərbaycanda İTİ təcrübəsi”adlı hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Ölkəmizdə hemofiliyalı xəstələrin müalicə təcrübəsi beynəlxalq ekspertlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Müalicəsində konsilium tələb olunan bir neçə ağır xəstələrin bütün ekspertlər tərəfindən müzakirəsi və fikir mübadiləsi aparıldı.Azərbaycan Hemofiliya mərkəzi tərəfindən müzakirəyə çıxarılan xəstə maraqla qarşılanaraq müalicə taktikası düzgün olaraq qiymətləndirildi.
Toplantının baş eksperti və moderatoru Frankfurt Hemofiliya mərkəzinin rəhbəri Karmen Eskuriola yekun məruzə edərək təcrübəsini bölüşən ölkələrə təşəkkürünü bildirdi,aparılan terapiyaları effektiv olaraq qiymətləndirdi.
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuTƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX