Əməkdaşlarımızın elmı işi “Journal of the Endocrine Society” jurnalında çap olunmuşdur

21.05.2021

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu terapiya kafedrasında “Prediabetin diaqnostik meyarlarının təhlili və optimallaşdırılması” adlı eimi-tədqiqat işi yerinə yetirilir. Aparılan tədqiqatın ilkin nəticələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Journal of the Endocrine Society” jurnalında çap olunubdur. ”Definition of Norma / Prediabetes Cut-off Point for Fasting Glycaemia on the Basis of Glucose Tolerance Test and HbA1C Interrelationships” adlı elmi işi kafedra müdiri professor V.A.Mirzəzadənin rəhbərliyi altında kafedranın baş laborantı Sevil İsmayılova, dosent Sədaqət Sultanova, assistent Aygün Hüseynova tərəfindən yerinə yetirilmişdir. Həmin işdə qeyd edilir ki, şəkərli diabetin prediabet mərhələsində qeyri-medikamentoz yaxud farmakoloji müdaxilə edilərsə makro - və mikrovaskulyar ağırlaşmaların qarşısı alına bilər, yəni karbohidrat mübadiləsi normallaşar. Prediabetin diaqnostikası üçün ümumi qəbul olunmuş standartlar mövcud deyil. Ona görə də prediabetin diaqnostik meyarları üçün optimal variantın seçilməsi şəkərli diabet tip 2 və prediabetin erkən aşkarlanması nöqteyi-nəzərindən informativlik təşkil edəcəkdir.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX