Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti və Ə.Əliyev adlna ADHTİ-nun kardiologiya kafedrası birgə konfrans keçirdilər

28.04.2021

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin “Ürək çatışmazlığı” işçi qrupu ilə və Ə.Əliyev adlna ADHTİ-nun kardiologiya kafedrasının “Ürək çatışmazlığının müalicəsində antidiabetik preparatların tətbiqinə dair yeniliklər”, ”Saxlanılmış və orta SMAF ilə ürək çatışmazlığı xəstələrinin müalicəsi” və “Ürək çatışmazlığının və anemiyalı xəstələrin müalicəsində yeniliklər - AFFİRM AHF tədqiqatı” mövzularında onlayn formatda birgə konfransı keçirilmişdir.Konfransda 103 həkim-kardioloq iştirak etmişdir. Konfrans Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən akkreditasiya olunmuş idi.
“Ürək çatışmazlığının müalicəsində antidiabetik preparatların tətbiqinə dair yeniliklər” mövzusu ilə Ə.Əliyev adlna ADHTİ-nun kardiologiya kafedrasının müdiri professor Quliyev F.Ə. çıxış edərək bildirdi ki, xəstələtrin 79%-də 3 və daha çox komomorbidlik aşkar olunur və bu göstərici hal-hazırda 87%-dək artmışdır. Hətta yaxşı seçilmiş müalicə fonunda belə ürək çatışmazlığında ölüm yüksək olaraq qalır və yüksək tezlikli hospitalizasiya ilə xarakterzə olunur.Məruzəçi öz çıxışında TITRATION, TRANSİTİON, PİONER-HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF, PAROLAX-HF tədqiqatlarını təqdim etdi.
”Saxlanılmış və orta SMAF ilə ürək çatışmazlığı xəstələrinin müalicəsi” mövzusu ilə Ə.Əliyev adlna ADHTİ-nun kardiologiya kafedrasının professoru Tofiq Cahangirov çıxış edərək EMPEROR- REDUCED, DAPA-HF, SOLOİST –HF, GALAKTİKOS tədqiqatlarını təqdim etdi.
“Ürək çatışmazlığının və anemiyalı xəstələrin müalicəsində yeniliklər - AFFİRM AHF tədqiqatı” mövzusu ilə Ə.Əliyev adlna ADHTİ-nun kardiologiya kafedrasının dosenti Kəmalə Zahidova çıxış edərək bildirdi ki,yenidən diaqnostika olunmuş 12 065 ürək çatışmazlığı olan xəstələrin 17%-də anemiya aşkarlanmışdır. AFFİRM AHF tədqiqatı ilə kəskin ürək çatışmazlığından sonra hospitalizasiya edilən dəmir çatışmazlığı olan xəstələrdə ferrik karboksimaltoz effekti öyrənilmişdir.
Vebinarın sonunda aparılan diskussiyalarda xroniki ürək çatışmazlığı problemləri müzakirə olunmuşdur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX