“Şəkərli diabet tip 2 və prediabet zamanı B12 vitamin çatışmazlığı” adlı iş müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmişdir

19.04.2021

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Terapiya kafedrasında kafedra müdiri t.e.d. Valeh Mirzəzadənin rəhbərliyi altında “Şəkərli diabet tip 2 və prediabet zamanı B12 vitamin çatışmazlığı” adlı iş müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmişdir. Aparılan tədqiqata dair hazırlanmış məlumat 17.04.2021-ci il tarixində İsveçrənin Sürix şəhərində keçirilmiş “The 29th İnternational Conference on Diabetes and Endocrinology” konqresində onlayn təqdim olunmuşdur.
B12 vitamin deficiency in Diabetes mellitus type2 and in prediabetes in Azerbaijan adlı təqdimat kafedranın assistenti Aygün Hüseynova tərəfindən olmuşdur. İşin elmi rəhbəri kafedra müdiri t.e.d. Valeh Mirzəzadədir.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX