Əməkdaşımız Endocrine Society 2021 Konqresində şıxış etmişdir

07.04.2021

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu terapiya kafedrasında kafedra müdiri t.e.d. V.A.Mirzəzadənin rəhbərliyi altında prediabetin skrininqi, diaqnostika və idarə olunmasına dair elmi-tədqiqat işi müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. Aparılan tədqiqatlar haqqında hazırlanmış məlumat Azərbaycandan ilk olaraq 20.03-23.03.2021-ci il tarixində ABŞ Endokrinologiya Cəmiyyətinin 2021-ci il Konqresində “Diabet və Metabolizm üzrə yeni mexanizmlər” bölümündə poster və onlayn canlı təqdimat şəklində qəbul olunmuş və konqresdə iştirak üçün dəvət alınmışdır. Definition of Norma / Prediabetes Cut-off Point for Fasting Glycaemia on the Basis of Glucose Tolerance Test and HbA1c Interrelationships”adlı tezisin müəllifləri Sevil İsmayılova,dosent Sədaqət Sultanova, Aygün Hüseynova olmuşlar. Elmi rəhbər kafedra müdiri t.e.d. Valeh Mirzəzadədir.
Endocrine Society 2021 Konqresində terapiya kafedrasının baş laborantı Sevil İsmayılova onlayn çıxış etmiş, 2 sertifikata layiq görülmüşdür. Həmçinin Sevil İsmayılova Endocrine Society-nin prezidenti Karol H. Vişam tərəfindən cəmiyyətin üzvlüyünə dəvət almışdır.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX