Əməkdaşımız beynəlxalq vebinarda mühazirə oxumuşdur

29.03.2021

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda pandemiya şəraitində beynəlxalq əlaqələrin saxlanması üçün tədbirlər planlaşdırılır və həyata keçirilir. 27.03.2021-ci il tarixində institutun otorinolarinqologiya kafedrasının dosenti Ramil Həşimli Səmərqənd Dövlət Tibb İnstitututun dəvəti ilə "Foniatriyaya giriş" mövzulu beynəlxalq vebinarin aparıcısı olmaqla onlayn mühazirə oxumuşdur. Mühazirədə Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya Fedrasiyasından 100 nəfər otorinolarinqoloq iştirak etmişdir. Mühazirə iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanmış, sonda məruzəçiyə müxtəlif suallar ünvanlanmış və aktiv diskussiya aparılmışdır. Vebinarın sonunda Özbəkistanın baş foniatrı t.e.d. G.Haydarova, Samara Tibb Universiteti otorinolarinqologiya kafedrasının müdiri professor T.Vladimorova, Səmərqənd Dövlət Tibb İnstitutunun nümayəndəsi M.Nasretdinova əməkdaşımıza geniş və hərtərəfli məruzəyə görə öz minnətdarlıqlarını bildirmişlər.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX