Tovuz rayonunda pediatriya üzrə distant kurs keçirildi

10.02.2020

Praktiki tibbi fəaliyyətlə məşğul olan həkimlər mütəmadi olaraq Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu tərəfindən həyata keçirilən təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etməklə və toplama sistemi adı altında birləşdirilən digər fəaliyyətləri vasitəsilə öz davamlı tibbi təhsilini həyata keçirə bilər. Təhsil proqramlarının mənimsənilməsi tədris fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələrdə müxtəlif yeni texnologiyalar vasitələrinin geniş istifadəsi ilə həyata keçirilir. Distant təhsil də davamlı tibbi təhsilin bir növüdür. Son illərdə institutun kafedralarında distant təhsilə xüsusi diqqət yetirilir.
Bu günlərdə institutun pediatriya kafedrası tərəfindən Bakı şəhərində və Tovuz rayonunda fəaliyyət göstərən pediatrlar üçün “Pediatriya modul 3-4” üzrə distant kurs təşkil edilmişdir. Tovuzda həkimlərlə praktiki məşğələlər aparmaq üçün rayona pediatriya kafedrasının dosenti Mətanət Qaraxanova və assistent İlahə İsrafilbəyova ezam olunmuş idilər.
Sonda müdavimlər distant kursların daha sərfəli və daha arzuolunan olduğunu qeyd etdilər.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX