Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Elmi Şurasının iclası keçirildi

27.11.2017

24 noyabr 2017-ci ildə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi. İclasın gündəliyi aşagıdakı kimi olmuşdur:

1. Cərrahiyyə fakultəsində son üç ay müddətində müdavimlərin kurslara cəlb olunması haqqında
Məruzəçi dekan dosent S.Z.Əliyev

2. Terapiya və tibbi profilaktika fakultələrində son üç ay müddətində müdavimlərin kurslara cəlb olunması haqqında
Məruzəçi dekan dosent K.M.Kərimova

3. T.ü.f.d. S.S.İsmaylovaya kardiologiya kafedrası üzrə dosent elmi adının verilməsi

4. Müxtəlif məsələlər.

I məsələ üzrə cərrahiyyə fakultəsinin dekanı dosent S.Z.Əliyev çıxış edərək bildirdi ki, 2017/18-ci tədris ilinin ilk 3 ayı ərzində cərrahiyyə fakultəsi üzrə kursların komplektləşdirmə planının yerinə yetirilməsi aşagıdakı kimi olmuşdur: plan-570, cəlb edilib - 628 müdavim (110,2%). Xaric olunan müdavim sayı - 2 nəfər.
Davamlı tibbi təhsil üzrə pilot kafedralara müdavimlərin cəlb olunması hələ tam həllini tapmamışdır. Beləki, həmin kafedralar üzrə kursların komplektləşdirmə planlarının yerinə yetirilməsi 79,3% olmuşdur. Beləki,cərrahiyyə fakultəsi üzrə plan-222 müdavim idisə, cəlb edilənlər 176 müdavim olmuşdur (79,3%).
Qeyd edildi ki, pilot kafedralarda komplektasiya prosesi Səhiyyə Nazirinin davamlı tibbi təhsilə həsr olunmuş 45 saylı 20 iyun 2017-ci il tarixli əmrinin yerlərdə tam həcmdə icra olunmadığını göstərir. Müəssisə rəhbərlərinin nəzərinə bir daha çatdırılmalıdır ki, davamlı tibbi təhsil prosesində həkimlər müntəzəm olaraq, yəni əksər hallarda ildə bir dəfə ixtisasartırma kurslarından keçməlidirlər.
II məsələ üzrə tibbi profilaktika fakultəsinin dekanı dosent K.M.Kərimova çıxış edib bildirdi ki, 2017/18-ci tədris ilinin ilk 3 ayı ərzində terapiya və tibbi profilaktika fakultələri üzrə kursların komplektləşdirmə planının yerinə yetirilməsi aşagıdakı kimi olmuşdur:
Terapiya fakultəsi üzrə: plan - 453, cəlb edilib - 542(486 müdavim +56 peşə hazırlığı) - (119%).Xaric olunan müdavim sayı - 6 nəfər.
Tibbi-profilaktika fakultəsi üzrə: plan-198, cəlb edilib - 207(177 müdavim +30 peşə hazırlığı) - (105%).Xaric olunan müdavim sayı - 1 nəfər.
Bu fakultələrdə də davamlı tibbi təhsil üzrə pilot kafedralara müdavimlərin cəlb olunması hələ tam həllini tapmamışdır.Həmin kafedralarda kursların komplektləşdirmə planlarının yerinə yetirilməsi 82% olmuşdur:
Terapiya fakultəsi üzrə: Plan - 210,cəlb edilib-180 (177 müdavim + 3 peşə hazırlığı) - 95%.
Tibbi-profilaktika fakultəsi üzrə: plan - 80, cəlb edilib - 58 nəfər (73%).
Qeyd olundu ki,çatmamazlıqları aradan götürmək üçün Elmi Şura tərəfindən qəbul olunmuş tədbirlər planının intensiv yerinə yetirilməsi lazımdır.
Elmi şuranın gündəliyinin digər məsələsi seçki məsələsi olmuşdur. Onun müzakirəsindən və təsdiqindən sonra institutun cari məsələlərinə baxılmışdır. Bununla da Elmi Şura öz işini başa çatdırmışdır.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX