Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsitutunun
FD 03.041 Dissertasiya Şurasının "8" aprel 2015-ci il tarixli 1 saylı

İCLASI

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏ

1. Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Göyüşova Səkinə İslam qızının “Распространение нейросенсорной тугоухости среди работников нефтеперерабатывающей промышленности, медико-социальные аспекты и пути профилактики” mövzusunda 3212.01 - “Səhiyyə və onun təşkili” ixtisası üzrə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyanın müdafiəsinin tarixinin təyin edilməsi.

    Elmi rəhbər: t.e.d., prof. V.N.Vəkilov
    Rəyçilər: t.e.d., prof. N.M.Hüseynov
    Rəsmi opponentlər:
        t.e.d. İbrahimli Hikmət İsfəndiyar oğ. 3212.01
        t.ü.f.d. Bağırova Şəhla Bəhruz qızı 3212.01

    Müdafiənin tarixi: 22 may 2014-cü il saat: 1400
    Aparıcı təşkilat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin V.Axundov ad. Milli Elmi-Tədqiqat
Tibbi Profilaktika İnstitutu (elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi və səhiyyənin təşkili şöbəsi)

2. Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Lemberanskaya Ayşən Zaqlul qızının 3212.01- “Səhiyyə və onun təşkili” ixtisası üzrə “Распространенность миопии, влияние ее на умственно-физическое развитие и здоровье школьников и апробация подходов по коррекции их зрения” mövzusunda 3212.01 - “Səhiyyə və onun təşkili” ixtisası üzrə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyanın müdafiəsinin tarixinin təyin edilməsi.

    Elmi rəhbər: t.e.d., prof. R.Ə.Çobanov
    Rəsmi opponentlər:
        t.e.d. Əhmədov Aydın Əhmədağa oğ. 3212.01
        t.ü.f.d. Hüseynova Şəhla Sulduz qızı 3212.01

Müdafiənin tarixi: 22 may 2014-cü il saat: 1600
Aparıcı təşkilat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin V.Axundov ad. Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu (elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi və səhiyyənin təşkili şöbəsi)Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.


Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda distant təhsil proqramı fəaliyyətdədir.


FƏXRLƏRİMİZ

FAYDALI LİNKLƏR

ELEKTRON KITABLAR
Copyright © 2018, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX