Elmi Şurada baxılan məsələlər

Məsul şəxs

Tarix

1

1.2013-2014-cü ildə Cərrahiyyə fakultəsinin planının yetirilməsi haqqında

2.Kafedraların hesabatı

3. Müxtəlif məsələlər

Cərrahiyyə Şurasının sədri

Yanvar

2

1.Cərrahiyyə fakultəsinin 2015-ci il üçün elmi tədqiqat işlərinin mövzularının müzakirəsi və təsdiq olunması

2.Müxtəlif məsələlə

Mütəmadi

3

1.Cərrahiyyə fakultəsinin 2014-2015-ci il üçün tədris planınnın müzakirəsi və təsdiqi.

2.Kafedraların hesabatı

3.Müxtəlif məsələlər

Yanvar

4

1.Səyyar kursların keçirilməsi haqqında kafedraların hesabatı

2. Müxtəlif məsələlər

İyun

5

1.Kafedralarda tədris işinin qurulması və komlektasiya məsələləri

2.Müxtəlif məsələlər

Sentyabr

6

1.Elmi Şuranın 2013-2014cü ildə elmi-tədqiqat işlərinin gedişi haqqında

2.Kafedraların hesabatı

3.Müxtəlif məsələlər

Noyabr-dekabr


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX