Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının 10.03.2015-ci il tarixli 83 saylı əmrinə
əsasən Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnsitutunun nəzdində FD 03.041
Dissertasiya Şurası yaradılmışdır.FD 03.041 Dissertasiya Şurasına

3222.01 - "Dəri və zöhrəvi xəstəliklər"3212.01- "Səhiyyə və onun təşkili"


ixtisaslarında dissertasiya müdafiələrinə icazə verilmişdir.


FD 03.041 Dissertasiya Şurasının tərkibi 16 nəfərdən təsdiq edilmişdir:


FD 03.041 Dissertasiya Şurasının tərkibi1. Kərimov Sənan H. - Sədr, t.e.d. - 3222.01
2. Ağayev Fazil B. - Sədr müavini, t.e.d., ə.e.x., professor - 3212.01
3. Əliyev Fəxrəddin Ə. - Elmi katib, t.ü.f.d. - 3222.01
4. Fərəcov Zülfüqar H. - t.e.d., ə.e.x., professor - 3222.01
5. Cavad-zadə MirRiyad M. - t.e.d. - 3222.01
6. Əhmədov Aydın Ə. - t.e.d. - 3212.01
7. Mahmudov Fərid R. - t.e.d. - 3222.01
8. Əmirova İrina A. - t.e.d., dosent - 3222.01
9. İbrahimli Hikmət İ. - t.e.d. - 3212.01
10. Mustafayev İsax İ. - t.e.d. - 3205.01
11. Əhmədov İlham Ə. - t.ü.f.d., dosent - 3222.01
12. Məmmədova Gülnarə S. - t.ü.f.d. - 3222.01
13. Məmmədova Nailə O. - t.ü.f.d., dosent - 3212.01
14. Şükürov Təyyar Ş. - t.ü.f.d., dosent - 3222.01
15. Əliyeva Ülviyyə Q. - t.ü.f.d. - 3212.01Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.


Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda distant təhsil proqramı fəaliyyətdədir.


FƏXRLƏRİMİZ

FAYDALI LİNKLƏR

ELEKTRON KITABLAR
Copyright © 2018, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX