Azərbaycan Respublikasi Səhiyyə Nazirliyi
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsitutu üzrə

Ə M R № 492

Bakı şəhəri
28 noyabr 2019-cu ilAzərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın 1 noyabr 2019-cu il tarixli
F-89 saylı «Dissertasiya şurasının yaradılması haqqında» əmrinə əsaslanaraq

ƏMR EDİRƏM:

§1
AAK-sı tərəfindən təsdiq olunmuş tərkibdə (əmr əlavə olunur) FD 2.11 dissertasiya şurası fəaliyyətə başlasın.

§2
Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun nəzdində olan FD 2.11 dissertasiya şurasına müdafiə üçün daxil olan elmi işlərin ilkin müzakirəsini keçirmək məqsədi ilə aşağıdaki siyahıda elmi seminar təşkil olunsun:

§3
3205.01 - «Daxili xəstəliklər» ixtisası üzrə

1. Mirzə-zadə Valeh Ağasəfa oğlu t.e.d. - sədr «terapiya» kafedrasının müdiri
2. Bəxtiyarova Lalə Bahadur qızı t.ü.f.d., dosent, - katib «nefrologia» kafedrasının dosenti
3. Həmidov İlham Məhərrəm oğlu t.e.d. ADHTİ, hemodializ laboratoriyasının müdiri
4. Eyvazov Təyyar Həşim oğlu t.ü.f.d - yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri
5. Zeynalov Aydın Firudin oğlu t.ü.f.d. dosent - ailə təbabəbti kafedrasının dosenti
6. Hüseynova Nərgiz Nüsrət qızı, t.ü.f.d. - «terapiya» kafedrasının dosenti
7. Babayeva Gülüstan Həmid qızı, t.ü.f.d., dosent, - «terapiya» kafedrasının dosenti
8. İsmayılova Natəvan Ramiz qızı, t.ü.f.d. - terapiya kafedrasının dosenti

3213.01 - «Cərrahlıq» ixtisası üzrə

1. Əliyev Şahin Həşim oğlu t.e.d., dosent - sədr, «Ürək-damar cərrahiyyəsi və neyrocərrahiyyə kursları ilə ümumi cərrahiyyə» kafedrasının müdiri
2. Bəxtiyarova Lalə Bahadur qızı t.ü.f.d., dosent, - katib «nefrologia» kafedrasının dosenti
3. Camalov Fariz Hidayət oğlu t.e.d, professor - ATU cərrahlıq kafedrasının müdiri
4. Əliyev Tağı Müşfiq oğlu t.ü.f.d. - «Uşaq cərrahiyyəsi və plastik cərrahiyyə kursları ilə ümumi cərrahiyyə» kafedrasının assistenti
5. Kazımov Aydın Kamal oğlu t.ü.f.d. - «Uşaq cərrahiyyəsi və plastik cərrahiyyə kursları ilə ümumi cərrahiyyə» kafedrasının dosenti
6. Xudiyeva Səkinə Fərmayıl qızı, t.ü.f.d. - ADHTİ Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikasının şöbə müdiri
7. Babayev Rəşad Mirtahir oğlu, t.ü.f.d., - «Ürək-damar cərrahiyyəsi və neyrocərrahiyyə kursları ilə ümumi cərrahiyyə» kafedrasının dosenti
8. Bəxşəliyev Zahid Fərman oğlu, t.ü.f.d. - «Ürək-damar cərrahiyyəsi və neyrocərrahiyyə kursları ilə ümumi cərrahiyyə» kafedrasının assistenti

3215.01 - «Mamalıq və ginekologiya» ixtisası üzrə

1. Rzaquliyeva Leyla Musa qızı, t.e.d., professor - sədr, «mamalıq və ginekologiya» kafedrasının müdiri
2. Bəxtiyarova Lalə Bahadur qızı t.ü.f.d., dosent, - katib «nefrologiya» kafedrasının dosenti
3. Əliyeva Pərvanə Mətləb qızı, t.e.d, - «mamalıq və ginekologiya» kafedrasının dosenti
4. Hacıyeva Reyhanə Sabir qızı, t.ü.f.d., dosent, - «mamalıq və ginekologiya» kafedrasının dosenti
5. Gülməmmədova Çinarə Vaqif qızı t.ü.f.d., «mamalıq və ginekologiya» kafedrasının assistenti
6. Məlikqasımova Nigar Altay qızı t.ü.f.d., «mamalıq və ginekologiya» kafedrasının assistenti
7. Quliyeva İlahə Ariz qızı t.ü.f.d., «mamalıq və ginekologiya» kafedrasının assistenti
8. Süleymanova Gülnarə Telman qızı t.ü.f.d., «mamalıq və ginekologiya» kafedrasının assistenti

3222.01 - «Dəri və zöhrəvi xəstəliklər» ixtisası üzrə

1. Cavad-zadə Mir-Riad Mirməmməd oğlu t.e.d, dosent - sədr, «dermatovenerologiya» kafedrasının professoru
2. Bəxtiyarova Lalə Bahadur qızı t.ü.f.d., dosent, - katib «nefrologia» kafedrasının dosenti
3. Fərəcov Zülfüqar Həsən oğlu, t.e.d., professor, ATU - «dermatovenerologiya» kafedrasının professoru
4. Balakişiyeva Fikriyyə İbrahim qızı t.ü.f.d, - ATU, dermatovenerologiya kafedrasının dosenti
5. Cabbarlı Yusif Səttar oğlu - Bakı ş. dəri və zöhrəvi xəstəlikləri dispanserinin baş həkiminin müavini
6. Quliyev Samir Bəkir oğlü t.ü.f.d - Penitensiar Xidmətinin ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsinin həkim-dermatoveneroloqu
7. Mirzəyev Yunis Ağalar oğlu - t.ü.f.d, - ATU, dermatovenerologiya kafedrasının dosenti
8. Məmmədova Gülnarə Salam qızı t.ü.f.d, - ATU, dermatovenerologiya kafedrasının assistenti


REKTOR professor N.A.QASIMOVHörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX