Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri 9 mkr. Həmzə Babaşov 25, BŞTTTYS-nın 9 saylı bölməsi

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

579.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

13.09.2021-24.09.2021

60

15

580.

Travmalar zamanı ilkin tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri,

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar

27.09.2021-01.10.2021

30

15

581.

Ürəyin işemik xəstəliklərində ilkin tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri,

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar

04.10.2021-15.09.2021

60

15

582.

Dayaq-hərəkət aparatının travmalarında təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

18.10.2021-22.10.2021

30

15

583.

Hospitalaqədər dövrdə tədbiq edilən reanimasiya üsulları

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri, ailə həkimləri

25.10.2021-05.11.2021

60

15

584.

Covid-19. Xüsusi geyim forması. Klinika. Urologiyada təcili və təxirəsalınmaz hallar

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

10.11.2021-19.11.2021

48

15

585.

Ekstremal vəziyyətlərdə hospitala qədərki dövrdə ilkin tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

22.11.2021-03.12.2021

60

15

586.

Ürək-ağciyər reanimasiyası

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri,

- həkim-anestezioloq reanimatoloqlar

06.12.2021-10.12.2021

30

15

587.

Ürək-damar sistemi xəstəliklərində təxirəsalınmaz tibbi yardımın əsasları

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

13.12.2021-24.12.2021

60

15

588.

Covid-19. Erkən diaqnostika. Hospitalizasiya

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri,ailə həkimləri

27.12.2021-30.12.2021

24

15

589.

Allergik vəziyyətlərdə ilkin tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

10.01.2022-21.01.2022

60

15

590.

Şok hallarında ilkin tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri,

həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar, həkim-kardioloqlar

24.01.2022-28.01.2022

30

15

591.

Hospitalaqədər dövrdə tətbiq edilən reanimasiya üsulları və

ürək-ağciyər reanimasiyasının aktual məsələləri

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri, həkim-anestezioloq-reanimatoloqlar

31.01.2022-11.02.2022

60

15

592.

Travmalar zamanı ilkin tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

14.02.2022-18.02.2022

30

15

593.

Pediatriyada təcili və təxirəsalınmaz hallar

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri, həkim-pediatrlar

21.02.2022-04.03.2022

60

15

594.

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

07.03.2022-11.03.2022

30

15

595.

Ürək-damar sistemi xəstəliklərində və həyat üçün təhlükəli aritmiyalar zamanı təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın həkimləri, həkim anestezioloq-reanimatoloqlar

14.03.2022-18.03.2022

60

15

596.

İnfeksion xəstəliklərdə təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın həkimləri

28.03.2022-08.04.2022

60

15

597.

Cərrahi xəstəliklər zamanı təcili və təxirəsalınmaz hallar

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

11.04.2022-22.04.2022

60

15

598.

Hospitalaqədər dövrdə tədbiq edilən reanimasiya üsulları

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri, ailə həkimləri

25.04.2022-29.04.2022

30

15

599.

Terminal vəziyyətlərdə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın həkimləri, həkim- anestezioloq-reanimatoloqlar

02.05.2022-13.05.2022

60

15

600.

Ürəyin işemik xəstəlikləri zamanı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

16.05.2022-27.05.2022

60

15

601.

Allergik vəziyyətlərdə və kəskin tənəffüs pozulmalarında təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın həkimləri, həkim anestezioloq-reanimatoloqlar

30.05.2022-10.06.2022

60

15

602.

Covid-19.Yanaşma ağırlaşmaları, profilaktik tədbirlər

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri

13.06.2022-17.06.2022

30

15

603.

Fəlakətlər zamanı ilkin tibbi yardım

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım həkimləri, ailə həkimləri

20.06.2022-01.07.2022

60

15

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX