Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri 3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası (Sabunçu qəsəbəsi), tel.: 450-11-68

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

377.

Travmatologiya və ortopediya (modul 1-2)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

13.09.2021-24.09.2021

60

6

378.

Bud-çanaq və diz oynağı artroplastikasının əsasları

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

27.09.2021-01.10.2021

30

6

379.

Travmatologiya və ortopediya (modul 3-4)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

04.10.2021-15.10.2021

60

6

380.

Bud sümüyü proksimal sınıqlarının cərrahiyyəsi Səyyar: Zona 4 Quba MRX (Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

04.10.2021-15.10.2021

60

6

381.

Mürəkkəb bud-çanaq və diz oynağı artroplastikası

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

18.10.2021-22.10.2021

30

6

382.

Travmatologiya və ortopediya (modul 5-6)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

25.10.2021-05.11.2021

60

6

383.

Revizion bud-çanaq və diz oynağı artroplastikası

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

10.11.2021-19.11.2021

48

6

384.

Travmatologiya və ortopediya (modul 7-8)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

22.11.2021-03.12.2021

60

6

385.

Onurğa travmaların cərrahiyyəsi

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

06.12.2021-10.12.2021

30

6

386.

Travmatologiya və ortopediya (modul 1-2)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

13.12.2021-24.12.2021

60

6

387.

Onurğa deformasiyalarının cərrahiyyəsi

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

27.12.2021-30.12.2021

24

6

388.

Travmatologiya və ortopediya (modul 3-4)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

10.01.2022-21.01.2022

60

6

389.

Artroskopik cərrahiyyə

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

24.01.2022-28.01.2022

30

6

390.

Çanaq sınıqları

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

31.01.2022-04.02.2022

30

6

391.

Travmatologiya və ortopediya (modul 5-6)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

07.02.2022-18.02.2022

60

6

392.

Anadangəlmə bud-çanaq oynağı çıxığı

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

21.02.2022-25.02.2022

30

6

393.

Travmatologiya və ortopediya (modul 7-8)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

28.02.2022-11.03.2022

60

6

394.

Əlin travmaları və əllərin qazanılmış xəstəlikləri

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

14.03.2022-18.03.2022

30

6

395.

Travmatologiya və ortopediya (modul 1-2)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

28.03.2022-08.04.2022

60

6

396.

Sümük və yumşaq toxumaların xoşxassəli şişləri

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

11.04.2022-15.04.2022

30

6

397.

Travmatologiya və ortopediya (modul 3-4)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

18.04.2022-29.04.2022

60

6

398.

Uzun borulu sümüklərin deformasiyalarında İlizarov üsulu ilə cərrahiyyə

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

02.05.2022-06.05.2022

30

6

399.

Travmatologiya və ortopediya (modul 5-6)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

10.05.2022-20.05.2022

54

6

400.

Daban sümüyünün sınıqları

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

23.05.2022-27.05.2022

30

6

401.

Travmatologiya və ortopediya (modul 7-8)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

30.05.2022-10.06.2022

60

6

402.

Uşaqlarda travmaların kompleks müalicəsi Səyyar: Zona 2

Salyan MRX (Neftçala, Biləsuvar)

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

30.05.2022-10.06.2022

60

6

403.

Əməliyyatdan sonrakı iltihabi ağırlaşmalar

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

13.06.2022-17.06.2022

30

6

404.

Artritlər

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

20.06.2022-24.06.2022

30

6

405.

İdman travmaları

Həkim-travmatoloq-ortoped­lər

27.06.2022-01.07.2022

30

6Treninqlər: 6 kredit
1. İlizarov üsulu ilə kompression-distraksion osteosintez.
2. Borulu sümüklərdə intramedullyar və metal löhvə ilə osteosintez.
3. Diz oynağı artroplastikası: əməliyyatın nümayişi.
4. Bud-çanaq oynağı artroplastikası: əməliyyatın nümayişi.

Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1.
Ümumi Travmatologiya.
Modul 2. Oynaq Cərrahiyyəsi.
Modul 3. Ətrafların Deformasiyası.
Modul 4. Əl cərrahiyyəsi.
Modul 5. Onurğa Zədələnmələri və Patologiyaları.
Modul 6. Pediatrik Ortopediya.
Modul 7. Ayaq Cərrahiyyəsi.
Modul 8. Sümük Patologiyası və Artritlər.


Travmatologiya ortopediya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları:

1. Bud-çanaq və diz oynağı artroplastikasının əsasları - 30 kredit - Artroplastika əməliyyatının tarixi aspektləri, alternativ əməliyyatlar və onların müasir ortopediyada yeri, artroplastika üçün istifadə olunan əsas materialların xüsusiyyətləri və fiziko-mexaniki xassələri, materialların biouyğunluğ anlayışı, biomaterialların triboloji aspektləri, materialların koroziyası və onların implantların fealiyyətinə təsiri, artroplastika növləri, total endoprotezlərərin komponentləri və fiksasiya üsulları, sementli endoprotezlər, endoprotezin sürtünmə düyününə təsir edən amillər, “Wear products” - ətraf toxumalara və insan bədənində onların təsiri, artroplastika əməliyyatına göstərişlər və əks göstərişlər, bud-canağ oynağına əsas qirişlər, bud-canağ oynağının sementli və semetsiz artroplastika əməliyyatı, artroplastika əməliyyatın erkən və sonra ki dövrdə fəsadları.
2. Mürəkkəb bud-çanaq və diz oynağı artroplastikası - 30 kredit - Tərif, epidemiologiya, statistik məlumatlar, risk faktorlar, rentqendiaqnostika, KT müayinəsinin rolu, təsnifat, kliniki halların müzakirəsi.
3. Bud sümüyü proksimal sınığlarının cərrahiyyəsi - 48 kredit - Tarixi aspektlər, diaqnostika, klinika, təsnifat, statistik məlumatlar, müalicə üsulları, osteosintez əməliyyatların növləri, profilaktika və əməliyyatdan sonra ki fəsadların müalicəsi, əməliyyat önü hazırlıqın xüsusiyyətləri, yaşlı xəstələrdə hemiartroplastika, cərrahi qirişləri, cavan xəstələrdə total artroplastika, total artroplastika əməliyyatın növləri, total artroplastika əməliyyatının fəsadları, refrakturalar, tromboemboliya qarşı profilaktika, osteoporozun diaqnostika və müalicəsi.
4. Revizion bud-çanaq və diz oynağı artroplastikası - 30 kredit - Epidemiologiya, statistika, əməliyyata qöstəriş, revizion əməliyyatın səbəbləri, aseptik qeyri stabillik, periprotez sınığları, qüsurlu artroplastika, biomexanik qüsurlar, infeksiya, kliniki halların müzakirəsi.
5. Onurğa travmaların cərrahiyyəsi - 30 kredit - Epidemiologiya, travma mexanizmi, statistika, onurğa travmaların xüsusiyyətləri, diaqnostika, KT və MRT müayinələrin diaqnostikada yeri, konservativ müalicə, cərrahiyə üsulların növü, reabilitasiya.
6. Onurğa deformasiyalarının cərrahiyyəsi - 30 kredit - anadanqəlmə onurqa sütununun patoloqiyası, Sprenqel xəstəliyi, skolioz, Spina bifida, onurqa sütununun osteoxondrozu, Erba iflici, De korven xəstəliyi, Şeyerman-Mau xəstəliyi, onurqa sütununun degenerativ dəyişiklikləri, klinika, diaqnostika, müalicə üsulları.
7. İdman travmaları - 30 kredit - Epidemioloqiya, statistika, müayinə metodları, bazu oynağın travmaları, dirsək və mil-bilək oynağların travmaları, bud-çanaq və diz oynağların travmaları, aşıq-baldır oynağının travmaları, konservativ müalicə, cərrahi müalicə üsulları.
8. Çanaq sınıqları - 30 kredit - Epidemioloqiya, statistika, travma mexanizmi, diaqnostika, konservativ müalicə, cərrahi müalicənin növləri, sirkə kasasına cərrahi qirişlər, simfiz rekonstruksiyası, oma-qalca oynağının bərpası, osteosintez növləri, acıq repozisiya qöstərişlər, qapalı əməliyyatlar, reabilitasiya.
9. Anadangəlmə bud-çanaq oynağı çıxığı - 30 kredit - Epidemioloqiya, statistika, diaqnostika, təsnifat, konservativ müalicə üsulları, cərrahi müalicə üsulları, əməliyyat secimi və əməliyyatın həcmi.
10. Əl travmaları və əlin qazanılmış xəstəlikləri - 30 kredit - Epidemioloqiya, statistika, diaqnostika, vətər zədələnmələri, damar zədələnmələri, sinir zədələnmələri, əl sümüklərin sınığları, travmatik amputasiya, kompartment sindrom, replantasiya.
11. Sümük və yumşaq toxumaların xoşxassəli şişləri - 30 kredit - Epidemioloqiya, statistika, xoşxassəli şişlərin təsnifatı, diaqnostika protokolları, müalicə üsulları, proqnoz, kliniki təqid protokolları.
12. Uzun borulu sümüklərin deformasiyalarında İlizarov üsulu ilə cərrahiyyə - 30 kredit - KDO (Kompression-distraksion osteosintez) biomexaniki əsasları, KDO inkişaf tarixi, apparatlar və alətlər, KDO nəzəri məsələləri, KDO zamanı sümük regenerasiyanın xüsusiyyətləri, sümük defektlərində KDO xüsusiyətləri, yalancı oynaqların və sümük defektlərin KDO zamanı reparativ regenerasiyanın xüsusiyyətləri, deformasiyalarda KDO, odlu silah yaralanmalarında defektlərin KDO əməliyyatlarının xüsusiyyətləri, sümük uzatma əməliyyatların xüsusiyyətləri, canaq sümüklərində KDO əməliyyatları.
13. Uşaqlarda travmaların kompleks müalicəsi - 30 kredit - Klinika, diaqnostika, təsnifat, konservativ müalicənin rolu, uşaqlarda sınığların xüsusiyyətləri, boyartma zonaların zədələnməsi, apofizlərin qapanma yaşları, osteosintez növləri, millərlə osteosintez. Ekstrakortikal metallosteosintez, titan elastik ştiftlərlə osteosintez, reabilitasiya.
14. Daban sümüyünün sınıqları - 30 kredit - klinika, diaqnostika, təsnifat, simptomlar, konservativ müalicə, cərrahi müalicənin əsasları, daban sümüyünün rekonstruksıyasının vacib amilləri, reabilitasiya.
15. Əməliyyatdan sonraki iltihabi ağırlaşmalar - 30 kredit - Epidemioloqiya, statistika, klinika, diaqnostika, təsnifat, konservativ və cərrahi müalicə üsulları, reabilitasiya, profilaktika.
16. Artritlər - 30 kredit - Epidemioloqiya, statistika, klinika, diaqnostika, etiologiya, təsnifat, konservativ və cərrahi müalicə üsulları, reabilitasiya, profilaktika.

Qeyd: Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX