Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Psixi Sağlamlıq Mərkəzi (İsmail Hidayətzadə küç. 16), tel.: 566-24-09

2021/2022-ci tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

173

Psixiatriya (modul 1-2)

Həkim-psixiatrlar

13.09.2021-24.09.2021

60

10

174

COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar əhali arasında psixi pozuntular

Həkim-psixiatrlar, həkim-narkoloqlar, ailə həkimləri, həkim-terapevtlər

27.09.2020-01.10.2021

30

10

175

Şizofreniyanın klinikası və müalicəsi

Həkim-psixiatrlar

04.10.2021-08.10.2021

30

10

176

Psixiatriya (modul 3-4)

Həkim-psixiatrlar

11.10.2021-22.10.2021

60

10

177

Affektiv pozuntuların klinikası və müalicəsi

Həkim-psixiatrlar, həkim-narkoloqlar

25.10.2021-29.10.2021

30

10

178

Narkologiya (modul 1-2)

Həkim-narkoloqlar

01.11.2021-12.11.2021

48

10

179

Erkən uşaq autizmi

Həkim-psixiatrlar, həkim-pedi­at­r­­lar

15.11.2021-19.11.2021

30

10

180

Psixiatriya (modul 5-6)

Həkim-psixiatrlar

22.11.2021-03.12.2021

60

10

181

Ağır stressin kliniki xüsusiyyətləri və müalicəsi

Həkim-psixiatrlar, həkim-narkoloqlar, ailə-həkimləri

06.12.2021-10.12.2021

30

10

182

Narkologiya (modul 3-4)

Həkim-narkoloqlar

13.12.2021-24.12.2021

60

10

183

Epilepsiya nəticəsində psixi pozuntular

Həkim-psixiatrlar

27.12.2021-30.12.2021

24

10

184

Psixiatriya (modul 7-8)

Həkim-psixiatrlar, həkim-narkoloqlar

10.01.2022-21.01.2022

54

10

185

Uşaqlarda davranış pozuntuları

Həkim-psixiatrlar, həkim-pediatrlar

24.01.2022-28.01.2022

30

10

186

Psixoaktiv maddələrdən asıllığın müalicəsində yeni yanaşmalar

Həkim-narko­loq­lar

31.01.2022-04.02.2022

30

10

187

Psixiatriya (modul 1-2)

Həkim-psixiatrlar

07.02.2022-18.02.2022

60

10

188

Psixoterapiyanın ümumi əsasları

Həkim-psixiatrlar, hə­kim-narko­loq­lar

21.02.2022-25.02.2022

30

10

189

Narkologiya (modul 5-6)

Həkim-narkoloqlar

28.02.2022-11.03.2022

54

10

190

Sosial psixiatriyanın əsasları

Həkim-psixiatrlar

14.03.2022-18.03.2022

30

10

191

Psixiatriya (modul 3-4)

Həkim-psixiatrlar

28.03.2022-08.04.2022

60

10

192

Somatikləşmiş psixi pozuntular

Həkim-psixiatrlar, ailə-həkimləri, həkim-terapevtlər

11.04.2022-15.04.2022

30

10

193

Erkən uşaq autizmi

Həkim-psixiatrlar, həkim-pedi­at­r­­lar

18.04.2022-22.04.2022

30

10

194

İlk psixotik epizod

Həkim-psixiatrlar

25.04.2022-29.04.2022

30

10

195

Psixiatriya (modul 5-6)

Həkim-psixiatrlar

02.05.2022-13.05.2022

54

10

196

Koqnitiv - davranış psixoterapiyası

Həkim-psixiatrlar, hə­kim-narko­loq­lar

16.05.2022-20.05.2022

30

10

197

Psixi pozuntuların müalicəsində sübut­lu təbabə­tin tətbiqi

Səyyar : Zona 4 Quba MRX (Xaçmaz, Qusar, Şabran, Siyəzən, Xızı)

Həkim-psixiatrlar, həkim-narkoloqlar

23.05.2022-27.05.2022

30

10

198

Narkologiya (modul 7-8)

Həkim-narkoloqlar

31.05.2022-10.06.2022

54

10

199

Psixosomatik pozuntular

Həkim-psixiatrlar, ailə-həkimləri, həkim-terapevtlər

13.06.2022-17.06.2022

24

10

200

Psixiatriya (modul 7-8)

Həkim-psixiatrlar, həkim-narkoloqlar

20.06.2022-01.07.2022

54

10Psixiatriya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Psixiatriya xidmətinin təşkili və qanunvericilik. Ümumi psixopatologiya. Psixi xəstələrin müayinə üsulları.
Modul 2: Affektiv pozuntular.
Modul 3: Şizofreniya, şizotipik və sayıqlama pozuntuları.
Modul 4: Üzvü, simptomatik və atrofik pozuntular.
Modul 5: Nevrotik, stresslə bağlı, somatoform və şəxsiyyət pozuntuları.
Modul 6: Uşaq psixiatriyası.
Modul 7: Psixoaktiv maddələrdən asılılıq.
Modul 8: Psixi pozuntuların müalicəsi.


Narkologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Narkoloji xidmətinin təşkili və qanunvericilik. Ümumi psixopatologiya. Narkoloji xəstələrin müayinə üsulları.
Modul 2: Alkoqol asılılığın etiologiyası, patogenezi, klinikası və mərhələləri.
Modul 3: Alkoqoldan asılılıq nəticəsində psixotik pozuntular.
Modul 4: Opioidlərdən və kannabioidlərdən asılılıq.
Modul 5: Kokain, psixostimulyatorlardan və hallüsinigenlərdən asılılıq.
Modul 6: Barbituratlar, sedativ maddələr və uçucu həlledicilərdən asılılıq.
Modul 7: Müxtəlif yaş dövrlərdə psixoaktiv maddələrdən asılılığın xüsusiyyətləri.
Modul 8: Psixoaktiv maddələrdən asılılığın müalicəsi və reabilitasiyası


Psixiatriya və narkologiya üzrə tematik kursların mövzuları

1. COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqıdar əhali arasında psixi pozuntular - 30 kredit
- COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqadar yaranan əhali arasında təşvişli və depressiv pozuntuların xüsusiyətləri, klinikası və müalicəsi. COVİD-19 virusuna yoluxanlarda psixi pozuntuların profilaktikası və korreksiyası.
2. Şizofreniyanın klinikası və müalicəsi - 30 kredit - Şizofreniyanın etiologiyası və patogenezi. Şizofreniyanın növləri. Şizofreniyalı spektrli xəstələrin müayinə üsulları. Şizofreniyanın müalicəsi.
3. Affektiv pozuntuların klinikası və müalicəsi - 30 kredit- Affektiv pozuntuların etiologiyası və patogenezi. Affektiv pozuntulu xəstələrin müayinə üsulları. Rekkurent depressiyanın klinikası və müalicəsi. Bipolyar affektiv pozuntunun klinikası və müalicəsi.
4. Erkən uşaq autizmi - 30 kredit - Autizmin öyrənilmə tarixi, növləri, təsnifatı. Uşağ autizminın etiopatogenezi. Uşağ autizminın korreksiyası.
5. Ağır stressin kliniki xüsusiyyətləri və müalicəsi - 30 kredit - Stresə qarşı kəskin reaksiya. Stressin yaranma səbəbləri və mexanizmləri Posttravmatik stress pozuntusu. Uyğunlaşdırıcı reaksiyaların pozuntusu.
6. Epilepsiya nəticəsində psixi pozuntular - 30 kredit - Epilepsiya xəstəliyində şəxsiyyətin dəyişməsi. Kəskin,uzanılmış və xroniki epilepsiya psixozla-rının klinikası və müalicəsi.
7. Uşağlarda davranış pozuntuları - 30 kredit - Nitq artikulyasiyasının, dərs vərdişləri inkişafının spesifik pozuntuları, DÇHS, başlanğıcı uşaq və yeniyetmə yaşı üçün xarakterik olan ictimai fəaliyyət pozuntusu.
8. Psixoaktiv maddələrdən asıllıqın müalicəsində yeni yanaşmalar - 30 kredit - Narkologiyada zərərin azaldılması konsepsiyası. Narkologiyada təxirəsalınmaz halların müalicəsi. Narkologiyada əvəzedici terapiya. Narkologiyada reabilitasiya proqramları, psixofarmakoterapiya və psixoterapiya.
9. Psixoterapiyanın ümumi əsasları - 30 kredit - Psixoterapiyanın təbabətdə yeri. Psixoterapiyanın yaranmasının və inkişafının tarixi. Psixoterapiyanın müxtəlif növləri.
10. Sosial psixiatriyanın əsasları - 30 kredit - halinin psixiki sağlamlığı, ona təsir göstərən faktorlar və psixi pozuntuların cəmiyyətə yükü. Multidisciplinar briqadalar və keys-menecment. Psixi xəstələrin muasir reabilitasiya programları.
11. Somatikləşmiş psixi pozuntular - 30 kredit - Somatikləşmiş psixi pozuntularım etiologiyası və patogenezi, kliniki növləri və müalicəsi.
12. İlk psixotik epizod - 30 kredit - İlk psixotik epizodla olan xəstələrin kliniki diaqnostik və müalicə xüsusiyyətləri.
13. Koqnitiv - davranış psixoterapiyası - 30 kredit - Koqnitiv-davranış psiхoterapiyanınn əsas psixopatoloji pozuntularda tədbiqinin xüsusiyyətləri.
14. Psixi pozuntuların müalicəsində sübutlu təbabətin tətbiqi - 30 kredit - Sübutlu təbabətin ümumi prinsipləri. Sübutlu təbabətin psixiatriyada tədbiqi.
15. Psixosomatik pozuntular - 30 kredit - Psixosomatik pozuntuların etioloiyası və patogenezi. Psixosomatik sindromların probleminin müasir vəziyyəti və onların təsnifatı. Konversion somatikləşmiş pozuntu. Somatikləşmiş və differensiasiya olunmamış somatoform pozuntu. Alqiyalar və davamlı somatoform ağrı pozuntusu. Somatikləşmiş depressiv pozuntu. Somatoform vegetativ disfunksiya.


Qeyd: Psixiatriya və narkologiya ixtisaları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX