Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2018/2019-cu tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Psixi Sağlamlıq Mərkəzi (Bakı şəhəri, Hidayətzadə küç.16) tel.: 566-24-09

Kursların adı

İştirakçılar

Tədrisin müddəti

Keçirilmə tarixi

Qəbul planı

1

Epilepsiya və üzvü pozuntuların kliniki xüsusiyyətləri və müalicəsi

Həkim-psixiatrlar və həkim-pediatrlar

2 həftə

17.09.18-28.09.18

10

2

Psixiatriya (modul 1-2)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

01.10.18-12.10.18

10

3

Narkologiya (modul 1-2)

Həkim-narkoloqlar

2 həftə

15.10.18-26.10.18

10

4

Psixiatriya (modul 3-4)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

29.10.18-08.11.18

10

5

Erkən uşaq autizmi və davranış pozuntuları

Həkim-narkoloqlar

2 həftə

12.11.18-23.11.18

10

6

Narkologiya (modul 3-4)

Həkim-narkoloqlar

2 həftə

26.11.18-07.12.18

10

7

Psixiatriya (modul 5-6)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

10.12.18-21.12.18

10

8

Psixi pozuntuların müalicəsində sübutlu təbabətin tətbiqi

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

24.12.18-11.01.19

10

9

Psixiatriya (modul 7-8)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

14.01.19-25.01.19

10

10

Şizofreniyanın klinikası və müalicəsi

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

28.01.19-08.02.19

10

11

Psixoaktiv maddələrdən asılılıqların müalicəsində yeni yanaşmalar

Həkim-narkoloqlar

2 həftə

11.02.19-22.02.19

10

12

Psixiatriya (modul 1-2)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

25.02.19-07.03.19

10

13

Psixoterapiyanın ümumi əsasları. Koqnitiv- davranış psixoterapiya

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

11.03.19-19.03.19

10

14

Narkologiya (modul 5-6)

Həkim-narkoloqlar

2 həftə

25.03.19-05.04.19

10

15

Psixiatriya (modul 3-4)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

08.04.19-19.04.19

10

16

Psixosomatik pozuntular

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

22.04.19-03.05.19

10

17

Psixiatriya (modul 5_6)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

06.05.19-17.05.19

10

18

Ağır stressin kliniki xüsusiyyətləri və müalicəsi

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

20.05.19-31.05.19

10

19

Narkologiya (modul 7-8)

Həkim-narkoloqlar

2 həftə

03.06.19-14.06.19

10

20

Psixiatriya (modul 7-8)

Həkim-psixiatrlar

2 həftə

17.06.09-28.06.19

10Psixiatriya ixtisası üzrə modullar:
Modul 1. Ümumi psixopatologiya. Psixi xəstələrin müayinə üsulları
Modul 2. Affektiv pozuntular
Modul 3. Şizofreniya, şizotipik və sayıqlama pozuntuları
Modul 4. Üzvi, simptomatik və atrofik pozuntular
Modul 5. Nevrotik, stresslə bağlı, somatoform və şəxsiyyət pozuntuları
Modul 6. Uşaq psixiatriyası
Modul 7. Psixoaktiv maddələrdən asılılıq
Modul 8. Psixi pozuntuların müalicəsi

Narkologiya ixtisası üzrə modullar:
Modul 1. Ümumi psixopatologiya. Narkoloji xəstələrin müayinə üsulları
Modul 2. Alkoqol asılılıq
Modul 3. Alkoqoldan asılılıq nəticəsində psixotik pozuntular
Modul 4. Opioidlərdən və kannabinoidlərdən asılılıq
Modul 5. Kokain, psixostimulyatorlardan və hallüsinogenlərdən asılılıq
Modul 6. Barbituratlar, sedativ maddələr və uçucu həlledicilərdən asılılıq
Modul 7. Müxtəlif yaş dövrlərdə psixoaktiv maddələrdən asılılığın xüsusiyyətləri
Modul 8. Psixoaktiv maddələrdən asılılığın müalicəsi və reabilitasiyası

Qeyd: Psixiatriya və narkologiya ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX