Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
   Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
26 iyul 2017-ci il tarixli 59 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmişdir
.


Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2017/2018-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəh., Şərifzadə küç., 758. Tel.: 431-13-13; 595-21-25

Kursun adı

İştirakçılar

Tədrisin müddəti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1

Məhkəmə təbabəti (modul 1 - 4)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

15.09.17 - 06.10.17

8

2

Məhkəmə təbabəti (modul 5 - 8)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

09.10.17 - 03.11.17

8

3

Patoloji anatomiya (modul 1 - 4)

Həkim - patoloqoanatomlar həkim - histomortfoloqlar

4 həftə

06.11.17 - 01.12.17

8

4

Patoloji anatomiya (modul 5 - 8)

Həkim - patoloqoanatomlar həkim - histomortfoloqlar

4 həftə

04.12.17- 29.12.17

8

5

Məhkəmə təbabəti (modul 1 - 4)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

08.01.18 - 02.02.18

8

6

Məhkəmə təbabəti (modul 5 - 8)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

05.02.18 - 02.03.18

8

7

Məhkəmə təbabəti (modul 1 - 4)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

05.03.18 - 06.04.18

8

8

Məhkəmə təbabəti (modul 5 - 8)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

09.04.18 - 04.05.18

8

9

Məhkəmə təbabəti (modul 1 - 4)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

07.05.18 - 01.06.18

8

10

Məhkəmə təbabəti (modul 5 - 8)

Məhkəmə tibb ekspertləri

4 həftə

04.06.18 - 29.06.18

8Tədris ilində keçirilməsi planlaşdırılan treninqlər:

1. Canlı şəxslərin məhkəmə - tibbi ekspertizası - treninq 5 gün
2. Patoloji anatomiyanın seçilmiş sualları - treninq 5 gün
3. Məhkəmə - tibbi tanatologiya - treninq 5 gün
4. Nəqliyyat travmalarının məhkəmə - tibbi ekspertizası - treninq 5 gün
5. Məhkəmə - tibbi travmatologiya- treninq 5 gün

Patoloji anatomiya ixtisası üzrə modullar:
Modul 1. Xüsusi onkomorfologiya. Ürək - damar sistemi xəstəlikləri
Modul 2. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri. Həzm sistemi xəstəlikləri. Stomatoloji xəstəlikləri
Modul 3. Qara ciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəzin xəstəlikləri. Böyrək xəstəlikləri
Modul 4. Endokrin xəstəliklər. Ginekoloji patologiyalar. Hamiləlik və doğuş patologiyaları
Modul 5. İnfeksion xəstəliklərin patoloji anatomiyası. İnfeksion xəstəliklərdən ölmüş şəxslərin meyitlərinin
müayinə xüsusiyyətləri. Sinir sistemi xəstəliklərinin patoloji anatomiyası
Modul 6. Hemopoetik və limfatik sistemlərin xəstəliklərinin patoloji anatomiyası
Dayaq - hərəkət sistemi xəstəliklərinin patoloji anatomiyası
Modul 7. Revmatik xəstəliklər. Dəri xəstəlikləri
Modul 8. Perinatal dövrün və uşaq yaşlarının xəstəlikləri

Məhkəmə təbabəti üzrə modullar:
Modul 1. Məhkəmə - tibbi ekspertizanın prosessual əsasları. Tibb işçilərinin peşə fəaliyyətində yol verdikləri qanun pozğunluqları
Modul 2. Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm. Avtomobil, motosiklet və velosiped travmaları. Rels tipli nəqliyyat travmaları. Hava nəqliyyatı (aviasiya) travmaları
Modul 3. İdman travmaları. Yıxılmalar zamanı əmələ gələn xəsarətlər. İstehsalat və kənd təsərrüfatı travmaları
Modul 4. İti əşyalar təsirindən əmələ gələn xəsarətlər. Odlu silah yaralanmaları
Modul 5. Elektrikvurma, atmosfer təzyiqinin dəyişilməsi, şüalanmanın, mexaniki amillərin təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm
Modul 6. Canlı şəxslərin məhkəmə - tibbi ekspertizası. Meyitin məhkəmə - tibbi müayinəsi və qəfləti ölümlər zamanı meyitin məhkəmə - tibbi müayinəsinin bəzi xüsusiyyətləri Naməlum şəxslərin meyitlərinin məhkəmə - tibbi müayinə xüsusiyyətləri
Modul 7. Meyit materiallarının mikroskopik (məhkəmə - histoloji) müayinəsi. Maddi sübutların məhkəmə - tibbi ekspertizası
Modul 8. Məhkəmə - tibbi ekspertizada tibbi - kriminalistik müayinə üsulları. İstintaq və məhkəmə iş materialları üzrə məhkəmə - tibbi ekspertizaların aparılmasıHörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © 2018, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX