Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəh., Şərifzadə küç., 758. tel.: 431-13-13; 595-21-25

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

708.

Patoloji anatomiya

(modul 1-2)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

13.09.2021-24.09.2021

60

8

709.

Məhkəmə-tibbi travmatologiya

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

27.09.2021-08.10.2021

60

8

710.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 1-2)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

11.10.2021-22.10.2021

60

8

711.

Patoloji anatomiya

(modul 3-4)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

25.10.2021-05.11.2021

60

8

712.

Məhkəmə-tibbi toksikologiya

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

10.11.2021-19.11.2021

48

8

713.

Məhkəmə-tibbi travmatologiya

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

22.11.2021-03.12.2021

60

8

714.

Canlı şəxslərin MTE-sı

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

06.12.2021-17.12.2021

60

8

715.

Patoloji anatomiya

(modul 5-6)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

20.12.2021-30.12.2021

54

8

716.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 3-4)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

10.01.2022-20.01.2022

54

8

717.

Məhkəmə-tibbi travmatologiya

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

24.01.2022 -04.02.2022

60

8

718.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 5-6)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

07.02.2022-18.02.2022

60

8

719.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 7-8)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

21.02.2022-04.03.2022

60

8

720.

Patoloji anatomiya(modul 5-6)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

07.03.2022-18.03.2022

54

8

721.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 1-2)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

28.03.2022-08.04.2022

60

8

722.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 3-4)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

11.04.2022-22.04.2022

60

8

723.

Nəqliyyat travmalarının MTE-sı

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

25.04.2022-06.05.2022

60

8

724.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 5-6)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

10.05.2022-20.05.2022

54

8

725.

Məhkəmə-tibbi ekspertiza

(modul 7-8)

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

23.05.2022-03.06.2022

54

8

726.

Nəqliyyat travmalarının MTE-sı

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

06.06.2022-17.06.2022

60

8

727.

Canlı şəxslərin MTE-sı

Məhkəmə-tibb ekspertləri;

Həkim-patoloqanatomlar;

Həkim-histomorfoloqlar.

20.06.2022-01.07.2022

54

8
Patoloji anatomiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Xüsusi onkomorfologiya. Ürək-damar sistemi xəstəlikləri
Modul 2: Tənəffüs sistemi xəstəlikləri. Həzm sistemi xəstəlikləri. Stomatoloji xəstəlikləri
Modul 3: Qara ciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəzin xəstəlikləri. Böyrək xəstəlikləri
Modul 4: Endokrin xəstəliklər. Ginekoloji patologiyalar. Hamiləlik və doğuş patologiyaları
Modul 5: İnfeksion xəstəliklərin patoloji anatomiyası. İnfeksion xəstəliklərdən ölmüş şəxslərin meyitlərinin müayinə xüsusiyyətləri. Sinir sistemi xəstəliklərinin patoloji anatomiyası
Modul 6. Hemopoetik və limfatik sistemlərin xəstəliklərinin patoloji anatomiyası
               Dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin patoloji anatomiyası
Modul 7. Revmatik xəstəliklər.Dəri xəstəlikləri
Modul 8. Perinatal dövrün və uşaq yaşlarının xəstəlikləri


Məhkəmə təbabəti üzrə modullar:

Modul 1:
Məhkəmə-tibbi ekspertizanın prosessual əsasları. Tibb işçilərinin peşə fəaliyyətində yol verdikləri qanun pozğunluqları
Modul 2: Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm. Avtomobil, motosiklet və velosiped travmaları. Rels tipli nəqliyyat travmaları. Hava nəqliyyatı (aviasiya) travmaları
Modul 3: İdman travmaları. Yıxılmalar zamanı əmələ gələn xəsarətlər. İstehsalat və kənd təsərrüfatı travmaları
Modul 4: İti əşyalar təsirindən əmələ gələn xəsarətlər. Odlu silah yaralanmaları
Modul 5: Elektrikvurma, atmosfer təzyiqinin dəyişilməsi, şüalanmanın, mexaniki amillərin təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm
Modul 6: Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi ekspertizası. Meyitin məhkəmə-tibbi müayinəsi və qəfləti ölümlər zamanı meyitin məhkəmə-tibbi müayinəsinin bəzi xüsusiyyətləri Naməlum şəxslərin meyitlərinin məhkəmə-tibbi müayinə xüsusiyyətləri
Modul 7: Meyit materiallarının mikroskopik (məhkəmə-histoloji) müayinəsi. Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertizası
Modul 8: Məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi-kriminalistik müayinə üsulları. İstintaq və məhkəmə iş materialları üzrə məhkəmə-tibbi ekspertizaların aparılması


Patoloji anatomiya və məhkəmə tibbi ekspertiza kafedrasında 2021-2022 tədris illəri üçün
nəzərdə tutulmuş tematik kursların mövzuları:

1. Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi ekspertizası
- Canlı şəxslərin məhkəmə-tibb ekspertizalarının bəzi xüsusiyyətləri.
- Travma və travmatizm barədə ümumi məlumat. Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm. Zədələnmələr zamanı baş verən ölüm.
- Bərk küt alətlərlə zədələnmələr.
- Yumşaq örtük toxumalarının zədələnmələrinin morfogenezi.
- Sümük sınıqlarının morfogenezi.
- Daxili üzvlərin və qan damarlarının zədələnmələrinin morfogenezi.
- Kəllə-beyin travmalarının klinik və patomorfoloji əlamətləri.
- Avtomobil travmaları.
- Motosiklet və velosiped travmaları.
- İti alətlər təsirindən xəsarətlər.
- Odlu silah zədələnmələri.
- Yüksək və aşağı hərarətin təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm.
- Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcələrinin təyini ekspertizası. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma. Sağlamlığa az ağır zərər vurma və onun əlamətləri. Sağlamlığa yüngül zərər vurma.
- Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin təyini ekspertizası.
- Sağlamlıq vəziyyətinin təyini.
- İnterseksual vəziyyətlər zamanı, cinsin təyini, cinsi yetkinliyin təyini, qızlıq bəkarətinin və mayalandırma qabiliyyətinin təyini hallarında keçirilən məhkəmə-tibbi ekspertizalar.
- Hamiləliyin, keçmiş doğuş və abortların təyini üzrə aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizalar.
- Cinsi cinayətlər zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizalar. «Kişilərdə cinsi vəziyyətin MTE-sı qaydaları». Cinsin təyini üzrə MTE. Cinsi yetkinliyin təyini üzrə məhkəmə-tibbi ekspertizalar.
- Yaşın təyini üzrə məhkəmə-tibbi ekspertizalar.
- Alkoqol sərxoşluğunun məhkəmə-tibbi ekspertizalar.
- İstintaq və məhkəmə iş materiallarına əsasən məhkəmə-tibbi ekspertizalar.

2. Nəqliyyat travmalarının məhkəmə-tibbi ekspertizası
- Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm.
- Travma və travmatizm barədə anlayış.
- Bərk küt alətlərlə zədələnmələr. Yumşaq örtük toxumalarının zədələnmələrinin morfogenezi.
- Sümük sınıqlarının morfogenezi.
- Daxili üzvlərin və qan damarlarının zədələnmələrinin morfogenezi.
- Kəllə-beyin travmalarının klinik və patomorfoloji əlamətləri.
- Zədələnmələr zamanı ölüm.
- Nəqliyyat travmaları.
- Avtomobil travmaları. Ümumi məlumat. Hərəkətdə olan avtomobilin insanla toqquşması zamanı əmələ gələn xəsarətlər. Avtomobil təkərinin bədən üzərindən keçməsi nəticəsində əmələ gələn xəsarətlər. Avtomobilin daxili hissələrinin təsirindən sürücüdə və sərnişinlərdə əmələ gələn xəsarətlər. İnsanın hərəkətdə olan avtomobildən yıxılması zamanı əmələ gələn xəsarətlər.
- Motosiklet və velosiped travmaları.
- Rels tipli nəqliyyat travmaları.
- Hava nəqliyyatı (aviasiya) travmaları.

3. Məhkəmə-tibbi travmatologiya
- Zədələnmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm.
- Travma və travmatizm barədə ümumi məlumat.
- Bərk küt alətlərlə zədələnmələr. Yumşaq toxumaların zədələnmələrinin morfogenezi.
- Sümük sınıqlarının morfogenezi.
- Daxili üzvlərin və qan damarlarının zədələnmələrinin morfogenezi.
- Kəllə-beyin travmalarının klinik və patomorfoloji əlamətləri.
- Avtomobil travmaları. Ümumi məlumat. Hərəkətdə olan avtomobilin insanla toqquşması zamanı əmələ gələn xəsarətlər. Avtomobil təkərinin bədən üzərindən keçməsi nəticəsində əmələ gələn xəsarətlər. Avtomobilin daxili hissələrinin təsirindən sürücüdə və sərnişinlərdə əmələ gələn xəsarətlər. İnsanın hərəkətdə olan avtomobildən yıxılması zamanı əmələ gələn xəsarətlər.
- Motosiklet və velosiped travmaları.
- Rels tipli nəqliyyat travmaları. Dəmir yol və tramvay travmatizmi barədə ümumi məlumat. Hərəkətdə olan qatarın insanla toqquşması zamanı əmələ gələn xəsarətlər.
- Hava nəqliyyatı (aviasiya) travmaları.
- İdman travmaları.
- Yıxılmalar zamanı əmələ gələn travmalar
- İstehsalat və kənd təsərrüfatı travmaları.
- İti alətlər təsirindən əmələ gələn xəsarətlər.
- Odlu silah yaralanmaları.
- Elektrik vurma təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm.
- Yüksək və aşağı hərarətlərin təsirindən sağlamlığın pozulması və ölüm.
- Canlı şəxslərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.
- Hadisə yerində və ya meyitin aşkar olunduğu yerdə meyitə baxış.
- Meyitin məhkəmə-tibbi müayinəsi. Ölüm və meyit əlamətləri barədə təlim (tanatologiya).-Ölümün məhkəmə-tibbi təsnifatı, növləri (zorakı və qeyri-zorakı ölümlər). Erkən və gecikmiş meyit əlamətləri. Ölümün baş vermə müddətinin ekspert kriteriyaları.
- Zorakı ölümlər zamanı meyitin məhkəmə-tibbi müayinə¬sinin bəzi xüsusiyyətləri.

4. Məhkəmə-tibbi toksikologiya
- Zəhərlənmələr zamanı sağlamlığın pozulması və ölüm.
- Zəhərli maddələrin təsiri və zəhərlənmələrin müəyyənləşdirilməsi.
- Aşılayıcı maddələrlə zəhərlənmələr.
- Destruktiv zəhərlərlə zəhərlənmələr.
- Hemolitik zəhərlərlə zəhərlənmələr.
- Mərkəzi sinir sistemini oyandırıcı, süstləşdirici və ya iflic edici zəhərlərlə zəhərlənmələr.
- Qida zəhərlənmələri.
- Canlı şəxslərin (zərərçəkmişin, müqəssirin və digər şəxslərin) məhkəmə-tibbi ekspertizası.
- Sağlamlığa zərər vurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası.
- Alkoqol sərxoşluğunun məhkəmə-tibbi ekspertizası.
- Meyitin aşkar olunduğu yerdə (hadisə yerində) meyitə baxış.
- Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizası (müayinəsi).
- Zorakı ölümlər zamanı (zəhərlənmələrə şübhə) meyit müayinəsinin bəzi xüsusiyyətləri.
- Məhkəmə-tibbi ekspertiza obyektlərinin mikroskopik müayinəsi (zəhərlənmələr zamanı patohistoloji dəyişikliklər).
- İstintaq və məhkəmə iş materiallarına əsasən məhkəmə-tibbi ekspertizaların aparılması xüsusiyyətləri.

Qeyd: Patoloji anatomiya, məhkəmə tibbi ekspertiza ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX