Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Akad. M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası (II korpus), tel.: 431-61-58

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

319.

Otorinolarinqologiya (modul 1-2)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

13.09.2021-24.09.2021

60

12

320.

Otorinolarinqologiya (modul 3-4)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

27.09.2021-08.10.2021

60

12

321.

Otorinolarinqologiyada allergik xəstəliklər

Həkim-otorinolarinqoloqlar

11.10.2021-15.10.2021

30

12

322.

Otorinolarinqologiya (modul 5-6)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

18.10.2021-29.10.2021

60

12

323.

Eşitmənin reabilitasiyası

Həkim-otorinolarinqoloqlar

01.11.2021-05.11.2021

30

12

324.

Otorinolarinqologiya (modul 7-8)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

10.11.2021-19.11.2021

48

12

325.

Otorinolarinqologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər

Həkim-otorinolarinqoloqlar

22.11.2021-26.11.2021

30

12

326.

Qırtlağın şişləri

Həkim-otorinolarinqoloqlar

29.11.2021- 03.12.2021

30

12

327.

Septorinoplastikanın əsasları

Həkim-otorinolarinqoloqlar

06.12.2021-10.12.2021

30

12

328.

Burnun əlavə ciblərinin iltihabi xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloqlar

13.12.2021-17.12.2021

30

12

329.

Otorinolarinqologiya ( modul 1-2)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

20.12.2021-30.12.2021

54

12

330.

Otorinolarinqologiya (modul 3-4)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

10.01.2022-21.01.2022

60

12

331.

Otorinolarinqologiya (modul 5-6)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

24.01.2022-04.02.2022

60

12

332.

Qırtlağın mikrocərrahiyyəsi

Həkim-otorinolarinqoloqlar

07.02.2022-11.02.2022

30

12

333.

Septorinoplastikanın əsasları

Həkim-otorinolarinqoloqlar

14.02.2022-18.02.2022

30

12

334.

Otorinolarinqologiya (modul 7-8)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

21.02.2022-04.03.2022

60

12

335.

Eşitmənin reabilitasiyası

Həkim-otorinolarinqoloqlar

07.03.2022-11.03.2022

30

12

336.

Qırtlağın şişləri

Həkim-otorinolarinqoloqlar

14.03.2022-18.03.2022

30

12

337.

Otorinolarinqologiya (modul 1-2)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

28.03.2022-08.04.2022

60

12

338.

Foniatriyada reabilitasiya metodları

Həkim-otorinolarinqoloqlar

11.04.2022-15.04.2022

30

12

339.

Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri Distant: Zona 6 Gəncə Səhiyyə İdarəsi (Goranboy, Daşkəsən, Göygöl, Samux, Naftalan)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

18.04.2022-22.04.2022

30

12

340.

LOR üzvlərinin travmaları

Həkim-otorinolarinqoloqlar

25.04.2022-29.04.2022

30

12

341.

Otorinolarinqologiya (modul 3-4)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

02.05.2022-13.05.2022

60

12

342.

Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloqlar

16.05.2022-20.05.2022

30

12

343.

Otorinolarinqologiya (modul 5-6)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

23.05.2022-03.06.2022

60

12

344.

Qulağın iltihabi xəstəlikləri

Həkim-otorinolarinqoloqlar

06.06.2022-10.06.2022

30

12

345.

Otorinolarinqologiya (modul 7-8)

Həkim-otorinolarinqoloqlar

13.06.2022-24.06.2022

60

12

346.

Otorinolarinqologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər

Həkim-otorinolarinqoloqlar

27.06.2022-01.07.2022

30

12Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Əhaliyə LOR yardımın təşkili. LOR üzvlərinin topoqrafik anatomiyası və operativ cərrahiyyəsi. LOR üzvlərinin fiziologiyası və müayinə metodları.
Modul 2. LOR üzvlərinin travmaları, yad cisimləri və təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəlikləri.
Modul 3. LOR üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri, infeksion qranulyomaları.
Modul 4. Foniatriya.
Modul 5. Audiologiya və surdologiya.
Modul 6. Otonevrologiya.
Modul 7. Yuxarı tənəffüs yolları və qulağın şişləri.
Modul 8. Yuxarı tənəffüs yolları və qulağın peşə xəstəlikləri.


Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları:

1. Burun əlavə ciblərinin iltihabi xəstəlikləri - 30 kredit - Əng cibinin kəskin iltihabı; kəskin etmoidit; kəskin frontit; kəskin sfenoidit; əng cibinin xroniki iltihabı; xroniki etmoidit; xroniki frontit; xroniki sfenoidit; rinogen orbital və kəllədaxili ağırlaşmalar.
2. Eşitmənin reabilitasiyası - 30 kredit - Eşitmə analizatorunun müayinə metodları (akumetriya, tonal astana audiometriyası, astanaüstü audiometrik testlər, impedansometriya,danışıq audiometriyası,otoakustik emissiya, BERA); eşitmə üzvü xəstəliklərində vestibulometriya; kəskin orta otit; xroniki orta otit; sekretor orta otit; adheziv orta otit; otoskleroz; sensonevral ağıreşitmə; Menyer xəstəliyi; VIII cüt kəllə-baş beyin sinirlərinin nevrinoması; eşitmənin reabilitasiya məsələləri; orta qulağın xəstəlikləri zamanı eşitmənin bərpaedici
əməliyyatları; koxlear implantasiya. 3. Foniatriyada reabilitasiya metodları - 30 kredit - Səsin akustik parametrləri; səsin akustik analizi; səsin subyektiv qiymətləndirilməsi; səs terapiyası prinsipləri; səs terapiyası texnikaları; dolayı (yardımçı) səs terapiyası metodları; həqiqi səs terapiyası metodları; funksional disfoniyalar; orqanik disfoniyalar; səsin funksional reabilitasiyası; səsin gigiyenası; foniatriyada fizio-və aerozolterapiya; səs professionallarının dispanser müşahidəsi.
4. Qırtlağın mikrocərrahiyyəsi - 30 kredit - Səs xəstəliklərində diaqnostik qiymətləndirmə üsulları; səs aparatının obyektiv və subyektiv müayinə üsulları; qırtlağın kəskin stenozları; qırtlağın xroniki stenozları; qırtlağın parez və iflicləri; qırtlağın şişlərinin müalicə metodları; səs xəstəliklərində fonomikrocərrahiyyə prinsipləri; qırtlağın hərəki pozğunluqları zamanı mikrocərrahiyyə; qırtlağın xoşxassəli törəmələri zamanı fonomikrocərrahiyyə; pre- və postoperativ səs gigiyenası.
5. Qırtlağın şişləri - 30 kredit - Orqanik disfoniyalar; qirtlaq və traxeyanın xoşxassəli şişləri; qırtlaq və traxeyanın bədxassəli şişləri; qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın xroniki stenozu; qirtlağın xoşxassəli şişlərinin cərrahi müalicəsi; qirtlağın bədxassəli şişlərinin cərrahi müalicəsi; qirtlağın bədxassəli şişlərinin şüa və kimyəvi müalicəsi; səsin funksional reabilitasiyası. 6. Qulağın iltihabi xəstəlikləri - 30 kredit - Xarici qulağın xəstəlikləri; kəskin orta otit; mastoidit və petrozit; eşitmə borusunun kəskin katarı; xroniki salpingit; xroniki irinli orta otit; qulağın iltihabi xəstəlikləri zamanı fizioterapiya.
7. LOR üzvlərinin travmaları - 30 kredit - Xarici, orta və daxili qulağın travmaları və təxirəsalınmaz yardım; burun travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun əlavə ciblərinin travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun qanaxması; udlağın travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; qırtlaq, traxeya, yemək borusunun travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; qırtlaq ödemi və təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın kəskin stenozu; traxeostomiya.
8. Otorinolarinqologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlər - 30 kredit - Xarici qulağın zədələnmələri; orta və daxili qulağın zədələnmələri; otogen kəlləxarici və kəllədaxili ağırlaşmalar; burun travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun əlavə ciblərinin travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; burun qanaxması; rinogen göz yuvası ağırlaşmaları; rinogen kəllədaxili ağırlaşmalar; udlağın travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; udlağın fleqmanoz xəstəlikləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; anginalar və agirlaşmaları; qırtlaq, traxeya, yemək borusunun travmaları və yad cisimləri zamanı təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın və traxeyanın kəskin xəstəlikləri və ağırlaşmaları; qırtlaq ödemi; təxirəsalınmaz yardım; qırtlağın parez və iflicləri; traxeostomiya; qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın xroniki stenozu.
9. Otorinolarinqologiyada allergik xəstəliklər - 30 kredit - Burun və burun əlavə ciblərinin allergik xəstəlikləri; udlağın allergik xəstəlikləri; qırtlağın allergik xəstəlikləri; kəskin qırtlaq stenozu, müalicəsi; qulağın allergik xəstəlikləri.
10. Septorinoplastikanın əsasları - 30 kredit - Burunun anatomiyası və fiziologiyası, septoplastika əməliyyatı texnikaları, rinoplastika əməliyyatı texnikaları, septorinoplastika zamanı ağırlaşmalar, revizion septorinoplastika.
11. Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri - 30 kredit - Kəskin və xroniki rinit;əng cibinin kəskin və xroniki iltihabı; xəlbir labirinti, əsas və alın cibinin kəskin və xroniki iltihabı; udlağın kəskin və xroniki iltihabı; anginalar və xroniki tonzillit; qırtlaq, traxeyanın kəskin və xroniki iltihabı; qırtlağın kəskin stenozu; qırtlağın xroniki stenozu; qırtlaq və traxeyanın iltihabı xəstəlikləri; infeksiyon qranulyomlar; yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəlikləri zamanı fizio- və aerozolterapiya.

Qeyd: Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX