Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, A.Manaflı küç., 22

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

708.

Mikrobiologiya (modul 1-2)

Həkim - mikrobioloqlar

13.09.2021-24.09.2021

60

10

709.

Epidemiologiya (modul 1-2)

Həkim - epidemioloqlar

13.09.2021-24.09.2021

60

10

710.

Müasir parazitologiyanın epidemioloji aspektləri

Həkim - epidemioloqlar,

həkim-parazitoloqlar

27.09.2021-01.10.2021

30

7

711.

Tibbi parazitologiyada yeni diaqnostik yanaşmalar

Həkim - mikrobioloqlar

27.09.2021-01.10.2021

30

7

712.

Mikrobiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - mikrobioloqlar

04.10.2021-15.10.2021

60

10

713.

Epidemiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - epidemioloqlar

04.10.2021-15.10.2021

60

10

714.

Klinik bakteriologiya (nəcis, sidik, qan və s.materialların əkil­mə­si və identifikasiyası)

Həkim - mikrobioloqlar

18.10.2021-22.10.2021

30

7

715.

İmmunoprofilaktika tədbirlərinin təşkili

Həkim-epidemioloqlar

25.10.2021-29.10.2021

30

8

716.

Mikrobiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - mikrobioloqlar

01.11.2021-12.11.2021

48

10

717.

Epidemiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - epidemioloqlar

01.11.2020-12.11.2021

48

10

718.

Seroloji üsulların mikrobiolo­giyada tətbiqi

Həkim - mikrobioloqlar,

həkim-laborantlar

15.11.2021-19.11.2021

30

7

719.

Mikrobiologiya (modul 7-8)

Həkim - mikrobioloqlar

22.11.2021-03.12.2021

60

10

720.

Epidemiologiya (modul 7-8)

Həkim - epidemioloqlar

22.11.2021-03.12.2021

60

10

721.

Antimikrob rezistentliyin epidemioloji xüsusiyyətləri

Həkim - epidemioloqlar

06.12.2021-10.12.2021

30

7

722.

Laboratoriyada biotəhlükəsizlik və biomühafizə

Həkim - mikrobioloqlar

13.12.2021-17.12.2021

30

6

723.

Mikrobiologiya(modul 1-2)

Həkim - mikrobioloqlar

20.12.2021-30.12.2021

54

10

724.

Epidemiologiya (modul 1-2)

Həkim - epidemioloqlar

20.12.2021-30.12.2021

54

10

725.

Koronavirusların diaqnostikası

Həkim - mikrobioloqlar

10.01.2022-14.01.2022

30

8

726.

Mikrobiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - mikrobioloqlar

17.01.2022-28.01.2022

54

10

727.

Epidemiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - epidemioloqlar

17.01.2022-28.01.2022

54

10

728.

Müasir parazitologiyanın epidemioloji aspektləri

Həkim - epidemioloqlar

31.01.2022-04.02.2022

30

7

729.

Tibbi parazitologiyada yeni diaqnostik yanaşmalar

Həkim - mikrobioloqlar

07.02.2022-11.02.2022

30

7

730.

Mikrobiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - mikrobioloqlar

14.02.2022-25.02.2022

60

10

731.

Epidemiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - epidemioloqlar

14.02.2022-25.02.2022

60

10

732.

Koronavirus infeksiyasına qarşı əksepidemik tədbirlər

Həkim - epidemioloqlar

28.02.2022-04.03.2022

30

8

733.

Mikrobiologiya (modul 7-8)

Həkim - mikrobioloqlar

07.03.2022-18.03.2022

54

10

734.

Epidemiologiya (modul 7-8)

Həkim - epidemioloqlar

07.03.2022-18.03.2022

54

10

735.

Klinik bakteriologiya (nəcis, sidik, qan və s. materialların əkil­mə­si və identifikasiyası)

Həkim - mikrobioloqlar

28.03.2022-01.04.2022

30

10

736.

Mikrobiologiya (modul 1-2)

Həkim - mikrobioloqlar

04.04.2022-15.04.2022

60

10

737.

Epidemiologiya (modul 1-2)

Həkim - epidemioloqlar

04.04.2022-15.04.2022

60

10

738.

İmmunoprofilaktika tədbirlərinin təşkili

Həkim-epidemioloqlar

18.04.2022-22.04.2022

30

7

739.

Mikrobiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - mikrobioloqlar

25.04.2022-06.05.2022

60

10

740.

Epidemiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - epidemioloqlar

25.04.2022-06.05.2022

60

10

741.

Müasir parazitologiyanın epidemioloji aspektləri

Həkim - epidemioloqlar

10.05.2022-13.05.2022

24

7

742.

Tibbi parazitologiyada yeni diaqnostik yanaşmalar

Həkim - mikrobioloqlar

10.05.2022-13.05.2022

24

7

743.

Mikrobiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - mikrobioloqlar

16.05.2022-27.05.2022

60

10

744.

Epidemiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - epidemioloqlar

16.05.2022-27.05.2022

60

10

745.

Koronavirusların diaqnostikası

Həkim - mikrobioloqlar

31.05.2022-03.06.2022

24

8

746.

Koronavirus infeksiyasına qarşı əksepidemik tədbirlər

Həkim - epidemioloqlar

06.06.2022-10.06.2022

30

8

747.

Mikrobiologiya (modul 7-8)

Həkim - mikrobioloqlar

13.06.2022-24.06.2022

60

10

748.

Epidemiologiya (modul 7-8)

Həkim - epidemioloqlar

13.06.2022-24.06.2022

60

10

749.

Seroloji üsulların mikrobiolo­giyada tətbiqi

Həkim - mikrobioloqlar,

həkim-laborantlar

28.06.2022-01.07.2022

24

7Mikrobiologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Respublikada bakterioloji xidmətin təşkilinin və quruluşunun əsasları
Modul 2: Ümumi və sanitar mikrobiologiya
Modul 3: İnfeksion immunologiya
Modul 4: Enterobakteriyaların törətdiyi infeksiyaların mikrobiologiyası
Modul 5: Xüsusi təhlükəli infeksiyaların mikrobiologiyası
Modul 6: Hava-damcı infeksiyalarının mikrobiologiyası
Modul 7: Şərti-patogen (opportunistik) mikroorqanizmlərin törətdiyi infeksiyaların mikrobiologiyası
Modul 8: Virusologiya


Epidemiologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1: Ümumi epidemiologiya və sanitar-epidemioloji xidmətin təşkili
Modul 2: Epidemioloji təhlil
Modul 3: Bağırsaq infeksiyalarının epidemiologiyası
Modul 4: Tənəffüs yollarının infeksiyalarının epidemiologiyası
Modul 5: Transmissiv (qan) və xüsusi təhlükəli infeksiyaların epidemiologiyası
Modul 6: Xarici örtük infeksiyalarının epidemiologiyası
Modul 7: Dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya və sterilizasiya
Modul 8: Nəzəri və tətbiqi immunologiyanın əsasları


Mikrobiologiya və epidemiologiya kafedrasında 2021-2022 tədris ili üçün
nəzərdə tutulmuş tematik kursların mövzuları:

1. Statistik ölçülər vasitəsilə epidemioloji təhlillərin aparılması - 30 kredit.
Statistik tədqiqatların təşkili. Statistik qruplaşdırmanın və materialların cəmləşdirilməsinin prinsipləri.
Əsas statistik göstəricilər, onların hesablanma metodlarıvə epidemiologiyada tətbiqi.
2. Müasir parazitologiyanın epidemioloji aspektləri - 30 kredit.
İbtidai mikroorqanizmlərin insan patologiyasında rolu. İbtidailərin morfologiyası və inkişafı. İbtidailəri yayılması.
Helmintlərin insan patologiyasında rolu. Helmintlərin morfologiyası və inkişafı. Helmintlərin yayılması.
Helmintlərin müxtəlif növləri. Helmintlərin mikroskopiya üsulları. Helmintlərin yayılmasının insan fəaliyyəti ilə əlaqəs. Helmintlərin ekoloji şəraitlə qarşılıqlı əlaqəsi. Parazitizm və onun orqanizmə təsiri. Malyariyanın epidemiologiyası. Helmintozlarda seroloji reaksiyaların rolu. Leyşmaniozun epidemiologiyası.
3. Tibbi parazitologiyada yeni diaqnostik yanaşmalar - 30 kredit.
İbtidai mikroorqanizmlərin insan patologiyasında rolu. İbtidailərin morfologiyası və inkişafı. İbtidailərin yayılması.
Fakultativ və obliqat parazitizm. Mikroskopiyanın parazitologiyada rolu. İmmaqinal paraziitizm və daşıyıcılıq. Qiardiozun törədicisi.
Bağırsaq protozoozlarının morfologiyasının. Balantidiazın törədicisi. Bağırsaq protozoozları. İnvaziv prosesin gedişinə təsir edən hüceyrəvi və humoral immunitet. Amöbiazın törədicisi. Malyariya törədiciləri. Helmintozlarda seroloji reaksiyaların rolu. Leyşmanioz törədiciləri.
4. Təbii-ocaqlı xəstəliklərin yayılmasında buğumayaqlıların rolu - 30 kredit.
Təbii ocağın təyini və onun strukturu .Təbii ocağın fəallığının ümumi qanunları. Azərbaycanda əsas zoonoz infeksiyaların təbii ocaqları. Təbii ocaqlı xəstəliklərin profilaktikasının əsas yolları.
5. Klinik bakteriologiya (nəcis, sidik, qan və s.materialların əkilməsi və identifikasiyası - 30 kredit.
Bakteriyaların növləri və onların tənəffüs yolları ilə keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyalarının laborator diaqnostikası. Bakteriyaların növləri və onların tənəffüs yolları ilə keçən infeksiyaların inkişafında rolu.
Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyalarının laborator diaqnostikası. Yaxmaların götürülmə qaydası. Bakteriyaların növləri və onların alimentar yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu. İbtidailərin növləri və onların cinsi yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Klinik nümunələrin götürülmə qaydası. İbtidailərin növləri və onların inkişafında rolu. Virusların növləri və onların tənəffüs yolları ilə keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Cinsi yolla keçən infeksiyaları törədən virusların növləri.
Virusların növləri və onların cinsi yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Göbələklərin növləri və onların tənəffüs yolları ilə keçən infeksiyaların inkişafında rolu. Cinsi yolla keçən infeksiyaları törədən bakteriyaların növləri. Göbələklərin növləri və onların cinsi yolla keçən infeksiyaların inkişafında rolu.
6. İmmunoprofilaktika tədbirlərinin təşkili - 30 kredit.
Sanitar-epidemioloji xidmətin təşkilinin nəzəri əsasları. Sanitar-epidemioloji xidmətin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri.
San.-epid. xidmətin strukturu və onun təkmilləşdirilməsi. Peyvəndlərin epid. göstərişlərə görə və xüsusi şəraitlərdə keçirilməsində GEM-in iştirakı və rolu . GEM-in peyvənd işi haqqında hesabat sistemi. Uşaqlar arasında immunoprofilaktikanın təşkili. Profilaktika və əksepidemik tədbirlərin planlaşdırılmasının forma və metodları.
GEM-peyvənd işində təşkilati-metodiki və məsləhət mərkəzi kimi. Müalicə-prafilaktika müəssisələrinin epidemiya əleyhinə işinin təşkilində GEM rolu. Uşaqlar arasında immunoprofilaktikanın təşkili. Peyvənd kartotekasının aparılmasının prinsipləri.
Uşaqlar arasında immunoprofilaktikanın təşkili.
7. Molekulyar bioloji laborato-riyaların quruluşu və iş şəraiti - 30 kredit.
Molekulyar bioloji laboratoriyanın iş rejimi. Nümunələrin götürülməsi və çatdırılması. Nuklein Turşusunun Ekstraksiyası Nəzəriyyəsi.
8. Seroloji üsulların mikrobiologiyada tətbiqi - 30 kredit.
Əkscisimlərin əmələı gəlməsi mexanizmi. İmmunoferment müayinənin aparılması. Komplementin aktivləşməsində iştirak edən komponentlər. İmmunitetin növləri. Faqositar aktivliyin təyini.
9. Antibiotiklərin düzgün istifadəsi və antimikrob rezistentlik - 30 kredit.
Antimikrobrezistentlik (AMR) probleminin beynəlxalq həlli. Azərbaycanda AMR-in yaranma səbəbləri.
10. Xüsusi təhlükəli infeksiyaların epidemioloji aspektləri - 30 kredit.
Taun. Təbii ocaqlıq haqqında nəzəriyyə. Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarının iş şəraiti. Sarı qızdırma.
Qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu (QİÇS). Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarının iş şəraiti. Rikketsiozlar (Ku-qızdırması və s.). Xüsusi təhlükəli virus hemorragik qızdırmalar (Marburq, Ebola, Lassa). Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarının iş şəraiti.
Yapon ensefaliti. Xüsusi təhlükəli virus hemorragik qızdırmalar (Boliviya, Argentina, Krım-Kongo, böyrək sindromlu və s.).
Nümunələrin götürülməsi. Zoonozlar.Qara yara. Müdafiə kostyumlarının tipləri. Quduzluq.
11. Su amili ilə əlaqəli alovlanmaların təhlili - 30 kredit.
Su ilə yayılan xəstəliklərin digər yoluxucu xəstəliklər arasında xüsusi çəkisi. Epidemioloji şərait haqqında məlumatın toplanması.
Su alovlanmalarının təsviri və analitik üsullarla təhlili. Su alovalanmalarının etioloji strukturu və laborator diaqnostika üsulları.
Su ilə yayılan xəstəliklərin klinik mənzərəsi. İçməli suyun sanitar-bakterioloji göstəriciləri.
12. Karantin zamanı əksepidemik tədbirlər - 30 kredit.
Karantin infeksiyalarının xüsusiyyətləri. Əksepidemik tədbirlərin təşkili və keçirilməsi. Epidemiyalar zamanı məhdudlaşdırıcı tədbirlər. Karantin rejiminin qaydaları.
13. Koronavirus infeksiyasına qarşı əksepidemik tədbirlər - 30 kredit.
Koronavirusların təsnifatı. Koronavirusların diaqnostika və profilaktikası. Koronavirus infeksiyası zamanı əksepidemik tədbirlərin təşkili və keçirilməsi. Fərdi mühafizə geyimlərinin təsnifatı. Koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrdən nümunələrin götürülməsi, çatdırılması və saxlanılması qaydaları.
14. Laboratoriyada müasir biotəhlükəsizlik və biomühafizə qaydaları - 30 kredit.
Biomühafizə və biotəhlükəsizlik haqqında biliklər. Bakterioloji laboratoriyanın iş rejimi. Xüsusi təhlükəli infeksiyaların diaqnostikasının əsas şərtləri.
15. Tibbi entomologiya - 30 kredit.
Buğumayaqlıların epidemioloji və sanitar-gigiyenik əhəmiyyəti. Mığmığalar - leyşmaniozların keçiriciləri kimi. Buğumayaqlıların müxtəlif infeksiyaların törədilməsində rolu. Tibbi əhəmiyyəti olan buğumayaqlıların ekoloji xüsusiyyətləri və onlarla mübarizənin bioloji əsasları. Transmissiv infeksiyalarla mübarizə üsulları. Tibbi əhəmiyyəti olan buğumayaqlılar haqqında. Təbii ocaqlı infeksiyaların mənbəyi olan sahələrdə yaşayan gəmiricilərin biologiya və ekoogiyasının xüsusiyyətləri.
Xüsusi təhlükəli laboratoriyalarda əksepidemik rejim. Heyvanların müxtəlif növlərinin, o cümlədən gəmiricilərin epid. əhəmiyyəti. Sanitar əhəmiyyətli milçəklər və göyünlər. Buğumayaqlıların miqdarının uçotunun metodları.

Qeyd: Mikrobiologiya və epidemiologiya ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX