Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2018/2019-cu tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, A.Manaflı küç., 22

Kursun adı

İştirakçılar

Tədrisin müddəti

Keçirilmə tarixi

Qəbul planı

1

Mikrobiologiya (modul 1 - 2)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

17.09.18 – 28.09.18

10

2

Epidemiologiya (modul 1 - 2)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

17.09.18 – 28.09.18

10

3

Ümumi bakteriologiya (nəcis, sidik,qan və s.materialların əkilməsi və identifikasiyası)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

01.10.18 – 12.10.18

8

4

İmmunoprofilaktika tədbirlərinin təşkili

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

01.10.18 – 12.10.18

8

5

Mikrobiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

15.10.18 – 26.10.18

10

6

Epidemiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

15.10.18 – 26.10.18

10

7

Toksikoinfeksiyalar

(Cl.botulinumun aşkar edilməsi)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

29.10.18 – 08.11.18

8

8

Analitik epidemiologiyanın əsasları

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

29.10.18 – 08.11.18

8

9

Mikrobiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

12.11.18 – 23.11.18

10

10

Epidemiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

12.11.18 – 23.11.18

10

11

Mikrobiologiya (modul 7 - 8)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

26.11.18 – 07.12.18

10

12

Epidemiologiya (modul 7 - 8)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

26.11.18 – 07.12.18

10

13

Tibbi parazitologiyanın və tropik təbabətin aktual məsələləri

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

10.12.18 – 21.12.18

8

14

Müasir parazitologiyanın aktual məsələləri

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

10.12.18 – 21.12.18

8

15

Mikrobiologiya (modul 1 - 2)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

24.12.18 – 11.01.19

10

16

Epidemiologiya (modul 1 - 2)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

24.12.18 – 11.01.19

10

17

Mikrobiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

14.01.19 – 25.01.19

10

18

Epidemiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

14.01.19 – 25.01.19

10

19

Sanitar bakteriologiya

(suyun koli indeksə görə müayinəsi)

Həkim - mikrobioloqlar

1 həftə

28.01.19 – 01.02.19

7

20

Statistik ölçülər vasitəsilə epidemioloji təhlillərin aparılması

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

28.01.19 – 08.02.19

8

21

Mikrobiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

11.02.19 – 22.02.19

10

22

Epidemiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

11.02.19 – 22.02.19

10

23

Molekulyar bioloji laboratoriyaların quruluşu və iş şəraiti

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

25.02.19 – 07.03.19

8

24

Tibbi entomologiya

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

25.02.19 – 07.03.19

8

25

Mikrobiologiya (modul 7 - 8)

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

11.03.19 – 19.03.19

10

26

Epidemiologiya (modul 7 - 8)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

11.03.19 – 19.03.19

10

27

Seroloji üsulların mikrobiologiyada tətbiqi

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

25.03.19 – 05.04. 19

8

28

Epidemiologiya (modul 1 - 2)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

25.03.19 – 05.04. 19

10

29

Xüsusi təhlükəli infeksiyaların mikrobiologiyası

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

08.04.19 – 19.04.19

8

30

Xüsusi təhlükəli və digər infeksion xəstəliklərin diaqnostikasında molekulyar bioloji reaksiyaların (PZR) əhəmiyyəti

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

08.04.19 – 19.04.19

8

31

Epidemiologiya (modul 3 - 4)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

22.04.19 – 03.05.19

10

32

Klinik mikrobiologiya

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

22.04.19 – 03.05.19

8

33

Bruselyoz xəstəliyinin diaqnostikasında seroloji reaksiyaların əhəmiyyəti

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

06.05.19 – 17.05.19

8

34

Xüsusi təhlükəli infeksiyaların epidemioloji aspektləri

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

06.05.19 – 17.05.19

8

35

Yersinioz, psevdotuberkulyoz, salmonelyoz və digər infeksiyaların seroloji diaqnostikası

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

20.05.19 – 31.05.19

8

36

Epidemiologiya (modul 5 - 6)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

20.05.19 – 31.05.19

10

37

Laboratoriyada müasir biotəhlükəsizlik və biomühafizə qaydaları

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

03.06.19 – 14.06.19

8

38

Yoluxucu xəstəliklərin epidemioloji üsullarla tədqiqi

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

03.06.19 – 14.06.19

8

39

Epidemiologiya (modul 7 - 8)

Həkim - epidemioloqlar

2 həftə

17.06.19 – 28.06.19

10

40

Biorisklərin idarəedilməsi proqramı

Həkim - mikrobioloqlar

2 həftə

17.06.19-28.06.19

8Mikrobiologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1. Respublikada bakterioloji xidmətin təşkilinin və quruluşunun əsasları
Modul 2. Ümumi və sanitar mikrobiologiya
Modul 3. İnfeksion immunologiya
Modul 4. Enterobakteriyaların törətdiyi infeksiyalarının mikrobiologiyası
Modul 5. Xüsusi təhlükəli infeksiyaların mikrobiologiyası
Modul 6. Hava-damcı infeksiyalarının mikrobiologiyası
Modul 7. Şərti - patogen (opportunistik) mikroorqanizmlərin törətdiyi infeksiyaların mikrobiologiyası
Modul 8. Virusologiya

Epidemiologiya ixtisası üzrə modullar:
Modul 1. Ümumi epidemiologiya və sanitar - epidemioloji xidmətin təşkili
Modul 2. Epidemioloji təhlil
Modul 3. Bağırsaq infeksiyalarının epidemiologiyası
Modul 4. Tənəffüs yollarının infeksiyalarının epidemiologiyası
Modul 5. Transmissiv - malyariya və digər qan infeksiyalarının epidemiologiyası
Modul 6. Xarici örtük infeksiyaları epidemiologiyası
Modul 7. Dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya və sterilizasiya
Modul 8. Nəzəri və tətbiqi immunologiyanın əsasları

Qeyd: Mikrobiologiya və epidemiologiya ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © 2018, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX