Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri 3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası, tel.: 450-14-51

2021/2022-ci tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Kardiologiya (modul 1-2)

Həkim-kardioloqlar

13.09.2021-24.09.2021

60

12

2.

Kardiologiya (modul 3-4)

Həkim-kardioloqlar

27.09.2021-08.10.2021

60

12

3.

Dislipidemiyalar və kardiovaskulyar xəstəliklər

Həkim-kardioloqlar, həkim terapevtlər, ailə həkimləri

11.10.2021-15.10.2021

30

12

4.

Ürəyin işemik xəstəlikləri və elektrokardioqrafiyası

həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

18.10.2021-22.10.2021

30

12

5.

Kardiologiya (modul 5-6)

Həkim-kardioloqlar

25.10.2021-05.11.2021

60

12

6.

Kardiologiya (modul 7-8)

Həkim-kardioloqlar

10.11.2021-19.11.2021

48

12

7.

Ürəyin işemik xəstəlikləri zamanı ritm pozulmalarının diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

22.11.2021-26.11.2021

30

12

8.

Kardiologiya (modul 1-2)

Həkim-kardioloqlar

29.11.2021-10.12.2021

60

12

9.

Kardiologiya (modul 3-4)

Həkim-kardioloqlar

13.12.2021-24.12.2021.

60

12

10.

Perikard xəstəlikləri

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

27.12.2021-30.12.2021

24

12

11.

Kardiologiya (modul 5-6)

Həkim-kardioloqlar

10.01.2022-21.01.2022

54

12

12.

Miokard infarktının diaqnostika və müalicəsi

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

24.01.2022-28.01.2022

30

12

13.

Ritm pozulmalarının ekq diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

31.01.2022-04.02.2022

30

12

14.

Kardiologiya (modul 7-8)

Həkim-kardioloqlar

07.02.2022-18.02.2022

60

12

15.

Kliniki exokardioqrafiya

həkim-kardioloqlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri, ailə həkimləri

21.02.2022-25.02.2022

30

12

16.

Kardiologiya (modul 1-2)

Həkim-kardioloqlar

28.02.2022-11.03.2022

54

12

17.

Ürəyin işemik xəstəliyi və II tip şəkərli diabet

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

14.03.2022-18.03.2022

30

12

18.

Ürəyin qapaq xəstəlikləri zamanı exokardioqrafiyası

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimləri

28.03.2022-01.04.2022

30

12

19.

Ateroskleroz və dislipidemiyaların farmakoterapiyası

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimləri

04.04.2022-08.04.2022

30

12

20.

Kardiologiya (modul 3-4)

Həkim-kardioloqlar

11.04.2022-22.04.2022

60

12

21.

Dilatasion kardiomiopatiyalar: exokardioqrafiya və müalicə prinsipləri

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimləri

25.04.2022-29.04.2022

30

12

22.

Klinik exokardioqrafiya

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, ailə həkimləri

02.05.2022-06.05.2022

30

12

23.

Kardiologiya (modul 5-6)

Həkim-kardioloqlar

10.05.2022-20.05.2022

54

12

24.

Kardiomiopatiyalar

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

23.05.2022-27.05.2022

30

12

25.

Kardiologiya (modul 7-8)

Həkim-kardioloqlar

31.05.2022-10.06.2022

54

12

26.

Miokard infarktı: diaqnostika və müalicəsi

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq-reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

13.06.2022-17.06.2022

24

12

27.

Klinik elektrokardioqrafiyanın əsasları

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq, reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

20.06.2022-24.06.2022

30

12

28.

Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası, diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-kardioloq, həkim-terapevt, həkim-anestezioloq- reanimatoloq, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkimlər, ailə həkimləri

28.06.2022-01.07.2022

24

12
Kardiologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1.
Kardiologiyada müayinə üsulları.
Modul 2. Ateroskleroz. Ürəyin işemik xəstəliyi.
Modul 3. Arterial hipertenziyalar.
Modul 4. Ürək qapaqlarının xəstəlikləri. Qeyri-koronar xəstəliklər.
Modul 5. Miokarditlər. İnfeksion endokardit. Perikardit.
Modul 6. Elektrokardioqrafiya və aritmologiya.
Modul 7. Ürək çatışmazlığı. Ağciyər ürəyi.
Modul 8. Hamiləlik və ürək xəstəlikləri. Aorta və periferik damar xəstəlikləri. Kardioloji konsultasiya.


Kardiologiya üzrə tematik kursların mövzuları:

1. Dislipidemiyalar və kardiovaskulyar xəstəliklər - 30 kredit - Lipid mübadilə pozulması, biokimyəvi, ultrasəs müayinəsi (USM), diaqnostika, statinlər,kompyuter tomoqrafiya (KT).
2. Ürəyin işemik xəstəliyinin elektrokardioqramması - 30 kredit - Elektrokardioqrafiya ilə diaqnostika, stress test, sutkalıq monitor.
3. Ürəyin işemik xəstəliyində ritm pozulmaların diaqnostikası - 30 kredit - Erkən və qecikmiş aritmiya, oyanma və keçiricilik və müalicəsi pozulmaları.
4. Dilatasion kardiomiopatiyalarda exokardioqrafiya - 24 kredit - Exokardioqrafiyada kriteriyalar, renin angiotenzin aldosteron sisteminin (RAAS) blokatorlar, diuretiklər və müalicə prinsipləri.
5. Miokard infarktının diaqnostika və müalicəsi - 30 kredit - Klassifikasiya, trombolitiklər, antikoaqulyantlar antiaqreqantlar, renin angiotenzin aldosteron sisteminin (RAAS) blokatorları, mineralokartikoid reseptorlarının antaqonistləri (MRA,) nitratlar.
6. Ritm pozulmalarının elektrokardioqrafik diaqnostikası və müalicəsi - 30 kredit - Blokadalar, ekstrasistoliyalar, paroksizmal taxikardiyalar, qulqcıqların fibrillyasiyası, I-IV sinif antiaritmiklər.
7. Kliniki exokardioqrafiya - 30 kredit - Miokard infarktı, ürək çatışmazlığı, sistolik və diastolik, qapaq xəstəlikləri anadanqəlmə və qazanılmış perikardit endokardit, miokradrit.
8. Ürəyin işemik xəstəliyi və II tip şəkərli diabet - 30 kredit - Risk qiymətləndirməsi, insulinrezistentlik,bədən kütləsinin indeksi (BKİ), metformin, sulfanilamidlər , qlukaqonabənzər polipeptid-1(GPP), soda qlukoza kotransportyor tip2 kanalların ingibitorları (SGĿT1-2).
9. Ürəyin qapaq xəstəliklərin exokardioqrafiyası - 30 kredit - Aortal, mitral, trikuspidal,pulmonal qapaqların anadangəlmə və qazanmış qüsurları zamanı exokardioqrafiya.
10. Ateroskleroz və dislipidemiyaların farmakoterapiyası - 30 kredit - Ateroskleroz diaqnostika, statinlər, ezetimib, omeqa-3,6 polidoymamış yağ turşuları (PCSKq),kombinə preparatlar -ezetemib, pəhriz və qeyri farmakoloji müalicə.
11. Ürəyin işemik xəstəliyinin exokardioqrafiyası - 30 kredit Miokard infarktı, ritm pozulmaları-blokadalar, ekstrasistoliyalar, paroksizmal taxikardiyalar.
12. Klinik exokardioqrafiya - 30 kredit - Ürəyin işemik xəstəliyi, ürək çarışmazlığı, sistolik və diastolik, angiotenzin reseptorlarının niseritilid ingibitorları( ARNİ), mineralokortikoid reseptorlarının antaqonistləri (MRA), nitratlar, vazodilyatatorlar.
13. Kardiomiopatiyalar - 30 kredit Hipertrofik, dilatasion, restriktiv, exokardioqrafiya,elektrokardioqrafiya, rentgen, kompyuter tomoqrafiya (KT), biokimyəvi testlər.
14. Miokard infarktı: diaqnostika və müalicəsi - 24 kredit - Klassifikasiya, exokardioqrafiya,elektrokardioqrafiya, troponinlər, D-dimer, xolesterol. Antikoaqulyant, antiaqreqant, renin angiotenzin aldosteron sistemi (RAAS), mineralokortikoid reseptorlarının antaqonist-ləri (MRA), nitratlar.
15. Klinik elektrokardioqrafiya - 30 kredit - Hipertrofiya, blokadalar, ekstrasistoliyalar, qulaqçıq fibrillyasiyası, miokard infarktı (Mİ), antiaritmiklər renin angiotenzin aldosteron sisteminin (RAAS), mineralokortikoid reseptorlarının antaqonistləri (MRA) nitratlar.
16. Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası, diaqnostika və müalicəsi - 24 kredit - Elektrokardioqrafiya, exokardioqrafiya, kompyuter tomoqrafiya (KT) diaqnostika, D- dimer, trombolizis, oral antikoaqulyant.


Qeyd: Kardiologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX