Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası (II korpus), tel.: 431-30-60

2021/2022-ci tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

250.

Hematologiya (modul 1-2)

Həkim-hematoloqlar

13.09.2021-24.09.2021

60

4

251.

İrsi qan xəstəlikləri (Talassemiya və Hemofiliya)

Həkim-hematoloqlar, həkim-terapevtlər, həkim-pediatrlar, həkim-genetiklər

27.09.2021-01.10.2021

30

4

252.

Hematologiya (modul 3-4)

Həkim-hematoloqlar

04.10.2021-15.10.2021

60

4

253.

Transfuziologiya (plazmaferez və azonoterapiya)

Həkim-hematoloqlar,

transfuzioloqlar, (qan bankında işləyən həkimlər), həkim-cərrahlar

18.10.2021-22.10.2021

30

4

254.

Hematologiya (modul 5-6)

Həkim-hematoloqlar

25.10.2021-05.11.2021

60

4

255.

Hamilə qadınlarda RH və qan qruplarının uyğunsuzluğu

Həkim-hematoloqlar, həkim-mama-ginekoloqlar

10.11.2021-19.11.2021

48

4

256.

Hematologiya (modul 7-8)

Həkim-hematoloqlar

22.11.2021-03.12.2021

60

4

257.

Hemostaz sistemi və koaquloqrammanın təhlili

Həkim-hematoloqlar,

həkim-cər­rahlar, həkim-terapevtlər, həkim-mama-ginekoloqlar

06.12.2021-10.12.2021

30

4

258.

Hematologiya (modul 1-2)

Həkim-hematoloqlar

13.12.2021-24.12.2021

60

4

259.

Azərbaycanda genetik qan xəstəlikləri

Həkim-hematoloqlar, həkim-terapevtlər, həkim-pediatrlar, həkim-genetiklər

27.12.2021-30.12.2021

24

4

260.

Hematologiya (modul 3-4)

Həkim-hematoloqlar

10.01.2022-21.01.2022

60

4

261.

Hematologiya (modul 5-6)

Həkim-hematoloqlar

24.01.2022-04.02.2022

60

4

262.

Hamilə qadınlarda RH və qan qruplarının uyğunsuzluğu

Həkim-hematoloqlar, həkim- mama-ginekoloqlar

07.02.2022-11.02.2022

30

4

263.

Hematologiya (modul 7-8)

Həkim-hematoloqlar

14.02.2022-25.02.2022

60

4

264.

Qan köçürmədən sonra rast gələn ağırlaşmalar, müalicə və profilaktikası

Həkim-hematoloqlar, həkim mama-ginekoloqlar, həkim-cərrah­lar

28.02.2022-04.03.2022

30

4

265.

Qanın laxtalanma sisteminin fiziologiyası

Həkim-hematoloqlar, həkim mama-ginekoloqlar, həkim-cərrah­lar

07.03.2022-11.03.2022

30

4

266.

Qanın Ekstrakorparal müalicə üsulları

Həkim-hematoloqlar, həkim mama-ginekoloqlar, həkim-cərrah­lar

14.03.2022-18.03.202

30

4

267.

İrsi qan xəstəlikləri (Talassemiya və Hemofiliya)

Həkim-hematoloqlar, həkim-terapevtlər, həkim-pediatrlar, həkim-genetiklər

28.03.2022-01.04.2022

30

4

268.

Hematologiya (modul 1-2)

Həkim-hematoloqlar,

04.04.2022-15.04.2022

60

4

269.

Transfuziologiya (plazmaferez və ozonoterapiya)

Həkim-hematoloqlar,

transfuzioloqlar, (qan bankında işləyən həkimlər), həkim-cərrahlar

18.04.2022-22.04.2022

30

4

270.

Hematologiya (modul 3-4)

Həkim-hematoloqlar

25.04.2022-06.05.2022

60

4

271.

Hamilə qadınlarda RH və qan qruplarının uyğunsuzluğu

Həkim-hematoloqlar, həkim-mama-ginekoloqlar

10.05.2022-13.05.2022

24

4

272.

Hematologiya (modul 5-6)

Həkim-hematoloqlar

16.05.2022-27.05.2022

60

4

273.

Hemostaz sistemi və koaquloqramın təhlili

Həkim-hematoloqlar, həkim-cər­rahlar, həkim-terapevtlər, həkim-mama-ginekoloqlar

30.05.2022-03.06.2022

30

4

274.

Transfuziologiya (plazmaferez və azonoterapiya)

Həkim-hematoloqlar, həkim-cər­rahlar, həkim-terapevtlər, həkim-mama-ginekoloqlar

06.06.2022-10.06.2022

30

4

275.

İrsi qan xəstəlikləri (Talassemiya və Hemofiliya)

Həkim-hematoloqlar, həkim-terapevtlər, həkim-pediatrlar, həkim-genetiklər.

13.06.2022-17.06.2022

30

4

276.

Hematologiya (modul 7-8)

Həkim-hematoloqlar

20.06.2022-01.07.2022

60

4Hematologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Anemiyalar: Qanyaranma prosesinin pozğunluğundan yaranan anemiya
Modul 2: Hemolitik anemiyalar
Modul 3: Hemorragik diatezlər və Hemostaz sistemi
Modul 4: Hemorragik diatezlər və trombositopatiyalar
Modul 5: Hemoblastozlar: Kəskin leykozlar
Modul 6: Xroniki leykozlar
Modul 7: Transfuziologiya: Transfuzion mühitlər
Modul 8: Qan preparatları, onların alınması və tibbdə tətbiqi


Hematologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları:

1. İrsi qan xəstəlikləri (Talassemiya və hemofiliya) - 30 kredit - Hemofiliya A və B; digər irsi kaoqolopatiyalar; hemoqlobinopatiyalar; Talassemiya; Fankoni sindromu; Qlükoza 6 fosfatdehidrogenaza defisitli anemiya; Homoziqot və hetereziqot β -talassemiyalar; xəstəliyin gedişinin kliniki xüsusiyyətləri; α-talassemiya və digər hemoqlobinopatiyalar; mikrosferositoz (Minkovski -Şoffar) anemiyası; Trombositopatiyalar. Bernara-Sulye və Qlansman sindromu; Villebrand xəstəliyi.
2. Hemostaz sistemi və koaquloqrammanın təhlili - 30 kredit - Hemostaz sisteminin fiziologiyası və patologiyası; koaquloqrammanın təhlili; laboratoriya işi; hemorragik diatezlərin differensial diaqnostikası.
3. Hemotransfizuya və onun fəsadları - 30 kredit - Qan xidmətinin təşkili. Qan xidmətində texnologiyaların, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarə olunması; qan preparatlarının xarakteristikası, kliniki transfuziologiya; patogenetik prinsip üzrə transfuzion terapiyaya göstəriş; qanköçürmə taktikası, təhlükəsizliyin təmin etməsi; qanın tərkibi, konservləşdirilməsinin əsasları.
4. Transfuziologiya (plazmaferez və azonoterapiya) - 30 kredit - Plazmaferez, ozonoterapiya, göstərişlər və əks göstərişlər; kliniki transfuziologiya; patogenetik prinsip üzrə transfuzion terapiyaya göstəriş.
5. Hamilə qadınlarda RH və qan qruplarının uyğunsuzluğu - 30 kredit - Qan qrupu antigenləri haqqında anlayış və onların hamiləlik zamanı təsir mexanizmi; ABO sisteminin genetikası; qan qrupu və Rh faktorun müayinə üsulları, qrup antitellərin (α və β) təyini.
6. Qanın Ekstrakorparal müalicə üsulları- 30 kredit - Eritrositar antigenləri haqqında anlayış, qan qrupu və Rh amilinin təyini; ekstrakorporal hemokorreksiyalar, klassifikasiyası, istifadə üsulları; qan preparatlarının xarakteristikası.
7. Azərbaycanda qan problemləri ilə bağlı genetik xəstəliklər - 30 kredit - Hemofiliya A və B; digər irsi kaoqolopatiyalar; hemoqlobinopatiyalar; Talassemiya; Fankoni sindromu; Qlükoza 6 fosfatdehidrogenaza defisitli anemiya; Homoziqot və hetereziqot β -talassemiyalar; xəstəliyin gedişinin kliniki xüsusiyyətləri; α-talassemiya və digər hemoqlobinopatiyalar; mikrosferositoz (Minkovski -Şoffar) anemiyası; Trombositopatiyalar. Bernara-Sulye və Qlansman sindromu; Villebrand xəstəliyi.
8. Qanın laxtalanma sisteminin fiziologiyası - 30 kredit - Hemostaz sisteminin fiziologiyası və patologiyası; koaquloqrammanın təhlili; laboratoriya işi; hemorragik diatezlərin differensial diaqnostikası.
9. Qan köçürmədən sonra rast gəlinən ağırlaşmalar, müalicə və profilaktikası - 30 kredit - Qan xidmətinin təşkili. Qan xidmətində texnologiyaların, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarə olunması;qan preparatlarının xarakteristikası, kliniki transfuziologiya; patogenetik prinsip üzrə transfuzion terapiyaya göstəriş; qanköçürmə taktikası, təhlükəsizliyin təmin etməsi; qanın tərkibi, konservləşdirilməsinin əsasları.

Qeyd: Hematologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX