Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri, 1 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser, tel.: 431-00-51

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

708.

Ftiziatriya (modul 1-2)

Həkim-ftiziatrlar

13.09.2021-24.09.2021

60

6

709.

Ftiziatriya (modul 3-4)

Həkim-ftiziatrlar

27.09.2021-08.10.2021

60

6

710.

Ftiziatriya (modul 5-6)

Həkim-ftiziatrlar

11.10.2021-22.10.2021

60

6

711.

Uşаq və yеniyеt­mə­lərdə tənəffüs оrqаnlаrının vərə­mi­nin klinikаsı, diаqnоstikаsı və müаlicəsi

Ailə həkimləri, həkim-pеdi­аtrlаr və həkim-ftiziatrlar

25.10.2021-29.10.2021

30

6

712.

Ftiziatriya (modul 7-8)

Həkim-ftiziatrlar

01.11.2021-12.11.2021

48

6

713.

Ftiziatriya (modul 1-2)

Həkim-ftiziatrlar

15.11.2021-26.11.2021

60

6

714.

Ftiziоpulmоnоlоgiyа

Həkim-pulmonoqlar, həkim-terapevtlər və həkim-ftizi­a­trlar

29.11.2021-03.12.2021

30

6

715.

Ftiziatriya (modul 3-4)

Həkim-ftiziatrlar

06.12.2021-17.12.2021

60

6

716.

Ftiziatriya (modul 5-6)

Həkim-ftiziatrlar

20.12.2021-30.12.2021

54

6

717.

Vərəm və digər ağciyər xəstələrinin differensial diaqnostikası

həkim-terapevtlər, həkim- pulmonoloqlar, ailə həkimləri və həkim-ftiziatrlar

10.01.2022-14.01.2022

30

6

718.

Ftiziatriya (modul 7-8)

Həkim-ftiziatrlar

17.01.2022-28.01.2022

54

6

719.

Ftiziatriya (modul 1-2)

Həkim-ftiziatrlar

31.01.2022-11.02.2022

60

6

720.

Uşaq və yeniyetmələrdə vərəmin aşkar olunması və profilaktikası

Ailə həkimləri, həkim-pеdiаtrlаr, həkim-ftiziatrlar

14.02.2022-18.02.2022

30

6

721.

Vərəm və QİÇS

həkim-terapevtlər, ailə həkimləri, pediatrlar, həkim-ftiziatrlar

21.02.2022-25.02.2022

30

6

722.

Ftiziatriya (modul 3-4)

Həkim-ftiziatrlar

28.02.2022-11.03.2022

54

6

723.

Vərəmli xəstələrin erkən aşkarlanması

həkim-terapevtlər,ailə həkimləri və həkim-ftiziatrlar

14.03.2022-18.03.2022

30

6

724.

Ftiziatriya (modul 5-6)

Həkim-ftiziatrlar

28.03.2022-08.04.2022

60

6

725.

Vərəm və Covid-19

Həkim-ftiziatrlar

11.04.2022-15.04.2022

30

6

726.

Ftiziatriya (modul 7-8)

Həkim-ftiziatrlar

18.04.2022-29.04.2022

60

6

727.

Ftiziatriya (modul 1-2)

Həkim-ftiziatrlar

02.05.2022-13.05.2022

54

6

728.

Ftiziatriya (modul 3-4)

Həkim-ftiziatrlar

16.05.2022-27.05.2022

60

6

729.

Uşaq və yeniyetmələrdə vərəmin aşkar olunması və profilaktikası

Ailə həkimləri, həkim-pеdiаtrlаr, həkim-terapevtlər və həkim-ftiziatrlar

31.05.2022-03.06.2022

24

6

730.

Ftiziatriya (modul 5-6)

Həkim-ftiziatrlar

06.06.2022-17.06.2022

60

6

731.

Ftiziatriya (modul 7-8)

Həkim-ftiziatrlar

20.06.2022-01.07.2022

54

6Ftiziatriya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Vərəmli xəstələrin müayinə üsulları
Modul 2: Uşaq və yeniyetmə tənəffüs orqanlarının vərəmi
Modul 3: Yaşlıların tənəffüs orqanlarının vərəmi
Modul 4: Ağ ciyərdən kənar vərəmin diaqnostikası və müalicəsi
Modul 5: Tənəffüs orqanlarının qeyri - vərəm xəstəlikləri
Modul 6: Tənəffüs orqanlarının vərəmi bаşqa xəstəliklərlə yanaşı
Modul 7: Vərəm, hamiləlik və analıq
Modul 8: Vərəmli xəstələrin müalicəsi


Ftiziatriya kafedrasında tematik kursların mövzuları:

1. Uşaq və yeniyetmə yaşlarının ftiziatriyası - 30 kredit
Əhaliyə vərəm əleyhinə mübarizənin təşkili
Uşaq və yeniyetmə vərəmin kliniki formaları (ağciyər və ağciyərdən kənar)
2. Uşaq və yeniyetmələr arasında tənəffüs orqanlarının vərəmin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi - 30 kredit
Erkən yaşlı uşaqlarda vərəm
Pubertant dövrə qədər yaş qrupunda və yeniyetmlələr arasında vərəm
Uşaq və yeniyetmələrdə ağciyər vərəminin formaları
Laborator müayinə üsulları
Şüa müayinə üsulları və onların qiymətləndirilməsi
Vərəmli xəstələrin müalicə prinsipləri
3. Ftiziopulmonologiya - 30 kredit
Vərəmin epidemiologiyası,
Vərəm zamanı patomorfoloji dəyişikliklər
Tənəffüs orqanlarının zədələyici faktorlardan müdafiə mexanizmləri
Laborator müayinə üsulları
Funksional müayinə üsulları
Şüa müayinə üsulları və onun qiymətləndirilməsi
Ağciyər vərəminin kliniki formaları
Digər ağciyərin kliniki formaları
4. Vərəmli xəstələrin aşkarlanması - 30 kredit
Vərəm yoluxucu xəstəlikdir
Vərəmin epidemiologiyası
Tənəffüs orqanlarının zədəliyici faktorlardan müdafiə müxanizmləri, vərəm zamanı immunitet və allergiya
Laborator müayinə üsulları
Tuberkulin diaqnostikası. Diaskintest
Şüa müayinə üsulları və onların qiymətləndirilməsi
Endoskopik müayinə üsulları
Bioptik müayinə üsulları
5. Vərəm və QİÇS - 30 kredit
Vərəmin və ağciyər xəstəliklərinin differensial diaqnostikası
Vərəm zamanı patomorfoloji və patoanotomik dəyişikliklər
Laborator müayinə üsulları
Endoskopik müayinə üsulları
Bioptik müayinə üsulları
Funksional müayinə üsulları
Ağciyər vərəminin kliniki formaları və onların differensial diaqnostikası
Digər ağciyər xəstəliklərin kliniki formaları, onların differensial diaqnostikası (ağciyər şişləri, pnevmaniyalar, bronxitlər, fibrozlaşan alveolit, orta divar şiş və kistalar, pnevmokoniozlar, ağciyərlərin göbələkləri və parazitar xəstəlikləri və s).

Qeyd: Ftiziatriya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX